Förstå mekaniken för Spread Betting: En omfattande guide

Spread betting är en populär finansiell produkt som gör det möjligt för handlare att spekulera i rörelserna på de finansiella marknaderna. Det är en form av derivathandel som gör det möjligt för handlare att dra nytta av små prisrörelser i underliggande tillgångar som forex, aktier och index. Spread betting är dock ett komplext finansiellt instrument som innebär betydande risker och belöningar. Med lite förståelse och vägledning kan vem som helst lära sig att handla med spread bets på ett tryggt sätt.

Denna omfattande guide syftar till att ge en djupgående förståelse för spread betting. Vi kommer att utforska alla aspekter av denna finansiella produkt, från spread bettingens historia och mekanik till dess fördelar och nackdelar. Vi kommer också att diskutera några av de mest populära strategierna som används av spread betters och erbjuda tips för framgångsrik handel. Oavsett om du är nybörjare, medelmåttig eller avancerad handlare har den här guiden något för alla.

Så följ med oss när vi ger oss ut på en resa för att upptäcka världen av spread betting och de många möjligheter som den erbjuder handlare över hela världen. I slutet av den här guiden kommer du att ha en gedigen förståelse för grunderna i spread betting och kunskapen och självförtroendet för att enkelt handla med det. Låt oss börja!

Omfattande guide för att förstå Spread Betting

Spread betting är en unik form av handel som innebär att man satsar på stigande eller fallande priser på finansiella instrument som aktier, råvaror, index och valutor. Det är en populär aktivitet för traders som vill göra kortsiktiga vinster på finansmarknaden LeoVegas.

För att utmärka sig inom spread betting måste handlare förstå hur det fungerar. Denna omfattande guide kommer att fungera som en introduktion till de begrepp och verktyg som är involverade.

För- och nackdelar med spread betting

 • Fördelar: Spread betting gör det möjligt för handlare att delta på marknaden utan att faktiskt äga den underliggande tillgången, vilket ger flexibilitet och lägre kostnader. Handlare kan satsa på marknadsrörelser i en mängd olika finansiella instrument, och hävstångseffekt kan förstärka alla vinster som görs.
 • Nackdelar: Det finns en hög risk involverad i spread betting på grund av den hävstång som tillhandahålls, vilket också kan leda till att handlare upplever betydande förluster. Dessutom innebär bristen på ägande av den underliggande tillgången att handlare potentiellt går miste om utdelningsbetalningar och aktieägarnas rättigheter.

Verktyg och strategier för spread betting

Spread betting är en mycket teknisk metod som kräver viss förståelse för finansmarknaden och dess olika verktyg. Nedan följer en lista över de viktigaste verktygen och strategierna:

 1. Diagram och grafer: Handlare använder diagram och grafer för att identifiera trender och potentiella förändringar på marknaden. De mest populära typerna inkluderar ljusstake-diagram och glidande medelvärden.
 2. Stop-loss-order: Dessa order begränsar den förlust som en handlare kan ådra sig genom att automatiskt stänga långa eller korta positioner vid förutbestämda nivåer.
 3. Nyheter och analys: Att hålla sig uppdaterad med de senaste finansiella nyheterna och analyserna kan ge handlare ett försprång när det gäller att förutse marknadsrörelser.
 4. Riskhantering: Handlare måste hantera risker genom att sätta stop-loss-order och inte investera mer än de har råd att förlora.

Denna omfattande guide ger bara en kort introduktion till den komplexa världen av spread betting. Handlare måste fortsätta att lära sig och anpassa sig för att lyckas på denna ständigt föränderliga marknad.

Vad är Spread Betting??

Spread betting är en form av vadslagning som gör det möjligt för investerare att spekulera i prisrörelser på finansiella marknader, inklusive aktier, andelar, valutor och råvaror.

Vid spread betting köper investeraren inte den underliggande tillgången utan satsar istället på om de tror att priset på tillgången kommer att stiga eller sjunka. Hur mycket investeraren vinner eller förlorar beror på hur träffsäker prognosen är.

Spread betting liknar traditionell vadslagning, eftersom det handlar om att förutsäga resultatet av en händelse. Spread betting skiljer sig dock genom att det baseras på att förutse rörelserna på finansmarknaderna, snarare än resultatet av en specifik händelse.

Spread betting görs vanligtvis via en mäklare som tillhandahåller en plattform där investerare kan placera sina insatser. Investeraren bestämmer hur mycket de vill satsa per rörelsepunkt i den underliggande tillgångens pris.

Spread betting har potential att generera betydande avkastning, men medför en hög risknivå. Det är viktigt att förstå de risker som finns och se till att du är bekväm med dem innan du deltar i spread betting.

Historien om spread betting

Spread betting har funnits i århundraden men har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Det första dokumenterade exemplet på spread betting var en bookmaker på 1940-talet som erbjöd odds på ett hästlopp och tillät kunderna att satsa på resultatet i båda riktningarna. Spreaden, eller skillnaden mellan oddsen, var hur bookmakern tjänade sina pengar.

Spread betting blev mer allmänt tillgängligt på 1970-talet när finansmarknaderna började erbjuda produkter som var lämpliga för denna typ av vadslagning. Det första finansiella spread betting-företaget var IG Index, som började handla 1974, och det är fortfarande branschledande idag.

Med framväxten av internet och online-handelsplattformar har spread betting blivit ännu mer tillgängligt för vanliga investerare. Möjligheten att satsa på ett brett spektrum av tillgångar, inklusive valutor, råvaror och index, har gjort det till ett populärt sätt att spekulera på de finansiella marknaderna.

 • 1940-talet - Första exemplet på spread betting av en bookmaker som erbjuder odds på en hästkapplöpning
 • 1974 - IG Index grundas och blir det första finansiella spread betting-företaget
 • 1990-talet - Internet gör spread betting ännu mer tillgängligt

Olika typer av Spread Betting

Spread betting är en typ av finansiell handel som gör det möjligt för individer att spekulera i utvecklingen av olika tillgångsklasser. Det finns flera olika typer av spread betting som handlare kan använda för att dra nytta av dessa marknader.

Finansiell spread betting

Finansiell spread betting gör det möjligt för handlare att spekulera i rörelser i finansiella instrument som aktier, valutor, råvaror och obligationer. Handlare kan satsa på om priset på en tillgång kommer att stiga eller sjunka och få en vinst om deras förutsägelse är korrekt.

Spread betting på sport

Spread betting på sport innebär att man satsar på resultatet av sportevenemang. Handlare kan satsa på det totala antalet mål som görs i en fotbollsmatch, segermarginalen i en basketmatch eller det totala antalet runs som görs i en cricketmatch. Resultatet av insatsen bestäms av skillnaden mellan spreaden och det slutliga resultatet.

Binär vadslagning

Binär vadslagning är en typ av spread betting som erbjuder handlare ett ja- eller nej-utfall. Handlare kan satsa på om priset på en tillgång kommer att ligga över eller under en viss nivå vid tidpunkten för utgången. Binär vadslagning är populärt bland handlare som vill ha ett enkelt och okomplicerat sätt att spekulera på finansmarknaderna.

In-Play vadslagning

In-play betting innebär att man placerar spel på resultatet av ett sportevenemang medan det fortfarande pågår. Denna typ av spread betting är populär bland sportspelare som gillar spänningen och oförutsägbarheten i live-evenemang. Handlare kan lägga vad på resultatet av en fotbollsmatch, till exempel, även efter att matchen har börjat.

Politisk spread betting

Politisk spread betting gör det möjligt för handlare att spekulera i resultatet av politiska händelser som val eller folkomröstningar. Handlare kan satsa på hur många procent av rösterna en viss kandidat kommer att få, eller om ett visst politiskt parti kommer att vinna en majoritet. Politisk spread betting kan vara en riskfylld form av handel på grund av politikens oförutsägbara natur.

Hur fungerar spread betting??

Spread betting är en typ av finansiell handel som gör det möjligt för handlare att spekulera i prisutvecklingen på en tillgång utan att faktiskt äga den. Istället för att köpa eller sälja den underliggande tillgången satsar handlarna på om tillgångens pris kommer att gå upp eller ner. Vinsten eller förlusten från vadet bestäms av skillnaden mellan positionens öppnings- och stängningspris.

Spread betting involverar två priser, "köpkursen" och "säljkursen. Köpkursen är det pris till vilket en handlare kan sälja tillgången och säljkursen är det pris till vilket en handlare kan köpa tillgången. Skillnaden mellan dessa två priser kallas för "spread.

När en handlare placerar en spread bet väljer de hur mycket pengar de vill satsa per punkt i rörelsen i tillgångens pris. Om handlaren förutspår att priset kommer att stiga köper de insatsen till säljkursen. Om de förutspår att priset kommer att falla säljer de insatsen till köpkursen.

Om handlarens förutsägelse är korrekt och priset rör sig i den riktning som de förutspådde, kommer de att göra en vinst. Vinstbeloppet bestäms av storleken på insatsen och storleken på prisrörelsen. Men om priset rör sig i motsatt riktning kommer handlaren att drabbas av en förlust.

Spread betting är populärt eftersom det gör det möjligt för handlare att dra nytta av små prisrörelser på marknaden. Eftersom handlarna satsar på prisrörelsen och inte den underliggande tillgången i sig, kan de dra nytta av både stigande och fallande marknader. Det är dock viktigt att notera att spread betting innebär en betydande risk och handlare bör alltid vara medvetna om risken för förluster.

För- och nackdelar med Spread Betting

Fördelar

 • Hög potentiell avkastning: Spread betting ger möjlighet till hög avkastning tack vare användningen av hävstångseffekt. Detta innebär att du kan kontrollera större positioner på marknaden med en liten initial insättning.
 • Flexibilitet: Med spread betting kan du handla på ett brett spektrum av marknader, från aktier och valutor till råvaror och index. Du kan också handla på både stigande och fallande marknader.
 • Skattefria vinster: I många länder är eventuella vinster från spread betting skattefria eller föremål för en lägre skattesats än traditionell handel.

Nackdelar

 • Hög risk: Den högre potentiella avkastningen för spread betting kommer också med en högre risk. Användningen av hävstång kan leda till betydande förluster om marknaden går emot dig.
 • Volatilitet: Spread betting är en mycket volatil form av handel, vilket innebär att priserna kan röra sig snabbt och oförutsägbart. Detta kan leda till plötsliga förluster eller vinster, vilket gör det svårt att hantera risker.
 • Komplexitet: Spread betting kräver en god förståelse för marknaderna och handelsstrategier, och kan vara komplicerat för nybörjare. Det är viktigt att ha en solid handelsplan och riskhanteringsstrategi på plats innan du börjar handla.

Strategier för framgångsrik spread betting

1. Utveckla en solid plan

Innan du börjar handla är det viktigt att ha en detaljerad plan på plats. Denna plan bör innehålla dina handelsmål, riskhanteringsstrategi och en exitplan. Det är också viktigt att undersöka de marknader du är intresserad av att handla på och hålla dig uppdaterad om aktuella händelser som kan påverka dina affärer.

2. Använd teknisk analys

Teknisk analys innebär att man använder prisdiagram och andra tekniska indikatorer för att identifiera marknadstrender och förutsäga framtida prisrörelser. Detta kan hjälpa handlarna fatta mer välgrundade beslut och identifiera potentiella handelsmöjligheter.

3. Hantera risk

Spread betting innebär en hög risknivå, så det är viktigt att ha en riskhanteringsplan på plats för att minimera potentiella förluster. Detta kan inkludera att ställa in stop-loss-order, diversifiera dina affärer och bara riskera en liten andel av ditt handelskapital på en enda affär.

4. Ha realistiska förväntningar

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar vid spread betting. Även om det är möjligt att göra betydande vinster, är det också möjligt att ådra sig betydande förluster. Handlare bör förstå riskerna och begränsningarna med spread betting och anpassa sina förväntningar därefter.

5. Håll dig disciplinerad

Disciplin är nyckeln till framgångsrik spread betting. Handlare bör hålla sig till sin handelsplan, undvika känslomässiga handelsbeslut och ha tålamod under tider av volatilitet. Genom att vara disciplinerade kan handlare öka sina chanser till långsiktig framgång inom spread betting.

Exempel på riskhanteringsplan
StrategiBeskrivning
Stop-loss-orderAtt placera stop-loss-order kan begränsa potentiella förluster genom att automatiskt stänga en handel när en viss prisnivå har uppnåtts.
DiversifieringAtt sprida dina affärer över olika marknader och tillgångsklasser kan bidra till att minska den totala riskexponeringen.
PositionsstorlekAtt endast riskera en liten andel av ditt handelskapital på en enskild affär kan bidra till att minimera potentiella förluster och skydda din totala portfölj.

Risker med spread betting

1. Volatilitet på marknaden

Den största risken med spread betting är marknadsvolatilitet. De finansiella marknaderna är till sin natur oförutsägbara, och även de mest erfarna handlarna kan aldrig vara säkra på hur priserna kommer att röra sig. Som ett resultat finns det alltid en risk att dina förluster överstiger din initiala investering.

2. Överbelåning

En annan risk är överbelåning, vilket inträffar när handlare lånar mer pengar än de har råd att har råd att förlora. Detta kan leda till stora förluster och till och med utplåna ett helt handelskonto. Det är viktigt att noggrant hantera dina marginalkrav och aldrig lägga alla dina pengar på en enda handel.

3. Brist på reglering

Spread betting är till stor del oreglerat, vilket innebär att det inte finns någon standardisering mellan mäklare. Detta kan göra det svårt att jämföra olika leverantörer och bedöma tillförlitligheten hos var och en. Det är viktigt att undersöka potentiella mäklare noggrant och bara investera med dem som är ansedda och pålitliga.

4. Beroende

Spread betting kan vara beroendeframkallande, och förlorade affärer kan få handlare att jaga sina förluster och fatta impulsiva beslut. Det är viktigt att fastställa tydliga handelsstrategier och hålla sig till dem, samtidigt som man känner igen tecken på beroende och söker professionell hjälp om det behövs.

5. Marginalsänkningar

Slutligen kan marginalsäkerhetskrav vara en risk, eftersom de kan tvinga handlare att stänga sina positioner till ofördelaktiga priser eller till och med resultera i ett negativt saldo. Det är viktigt att övervaka dina marginalkrav och alltid ha tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka potentiella förluster.

 • Tips: Spread betting är en högriskform av handel och passar inte alla. Det är viktigt att noga överväga dina finansiella mål och din erfarenhetsnivå innan du ger dig in på marknaden.

Välja en leverantör av spread betting

Undersök leverantörens rykte

En av de viktigaste faktorerna när du väljer en spread betting-leverantör är deras rykte i branschen. Gör din research och leta efter recensioner och betyg från andra handlare för att få en uppfattning om kvaliteten på tjänsten och prissättningen.

Kontrollera utbudet av marknader

Se till att den leverantör du väljer erbjuder ett brett utbud av marknader, inklusive index, råvaror, valutor och enskilda aktier. Ett brett urval ger dig fler alternativ för att diversifiera din portfölj.

Jämför kostnader och avgifter

Olika leverantörer har olika kostnadsstrukturer. Leta efter leverantörer som erbjuder konkurrenskraftiga spreadar, låga handelsprovisioner och minimala administrationsavgifter. Det är också viktigt att kontrollera om det finns några dolda avgifter eller extra avgifter.

Testa handelsplattformen

Innan du bestämmer dig för en spread betting-leverantör, ta deras handelsplattform för en testkörning. Leta efter en plattform som är intuitiv, användarvänlig och har ett brett utbud av verktyg och funktioner.

Se till att leverantören är reglerad

Slutligen är det viktigt att välja en reglerad leverantör för att säkerställa säkerheten för dina medel. Leta efter leverantörer som är licensierade av ansedda tillsynsorgan, såsom Financial Conduct Authority (FCA). Detta säkerställer också att leverantören följer strikta regler och riktlinjer för att skydda dina intressen som handlare.

Populära marknader för spread betting

Spread betting är en populär metod för att handla på finansiella marknader utan att behöva äga de underliggande tillgångarna. Det är ett flexibelt och skatteeffektivt sätt att spekulera i prisrörelserna för olika finansiella instrument. Leverantörer av spread betting erbjuder en rad populära marknader som är tillgängliga för handel med konkurrenskraftiga spreadar och marginalkrav.

Index: En av de mest populära populära marknaderna för spread betting är index. Spread betting på index innebär att du kan spekulera i utvecklingen av en korg med aktier utan att behöva köpa dem individuellt. Populära index inkluderar FTSE 100, Dow Jones och S&P 500.

valutor: Spread betting på valutor, även känt som forex, gör det möjligt för dig att spekulera i växelkurserna mellan olika valutapar. Valutamarknaden är den största och mest likvida marknaden i världen, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för handlare. Populära valutapar inkluderar GBP/USD, EUR/USD och USD/JPY.

Råvaror: Råvaror är en annan populär marknad för spread betting. Genom att satsa på prisrörelserna för råvaror som olja, guld eller silver kan du spekulera i globala efterfråge- och utbudstrender. Populära råvarumarknader inkluderar råolja, guld och koppar.

Aktier: Med spread betting på enskilda aktier kan du spekulera i aktiekurserna för olika företag utan att äga dem direkt. Detta innebär att du kan dra nytta av prisrörelser i företag som Apple, Amazon eller Google. Leverantörer av spread betting erbjuder en rad populära aktier att handla med, med konkurrenskraftiga spreadar och marginalkrav.

Obligationer: Med spread betting på obligationer kan du spekulera i räntor och avkastning på olika stats- och företagsobligationer. Populära obligationsmarknader inkluderar amerikanska statsobligationer, brittiska gilts och eurobundar.

ETF:er: Börshandlade fonder (ETF:er) är en typ av investeringsinstrument som följer utvecklingen av en underliggande tillgång eller ett index. Spread betting på ETF:er låter dig spekulera i prisrörelserna för en rad tillgångar, såsom aktier, obligationer och råvaror.

Slutsats: Med så många populära spread betting-marknader tillgängliga har handlare ett brett utbud av alternativ att välja mellan. Genom att förstå hur varje marknad fungerar kan handlare fatta välgrundade beslut om vilka marknader de ska fokusera sina handelsstrategier på.

Spread betting vs traditionell. Traditionell vadslagning

Spread betting och traditionell betting är båda populära former av vadslagning, men de skiljer sig åt i flera viktiga aspekter. Traditionell vadslagning innebär att man satsar på resultatet av en händelse och vinner eller förlorar baserat på om din förutsägelse var korrekt. Däremot innebär spread betting att man satsar på rörelsen hos en underliggande tillgång, till exempel en aktie eller ett marknadsindex.

Traditionell vadslagning innebär vanligtvis fasta odds, vilket innebär att det belopp du kan vinna eller förlora är förutbestämt. Med spread betting kan dock din potentiella vinst eller förlust variera beroende på hur mycket tillgången rör sig till din fördel eller mot dig. Detta innebär att spread betting kan erbjuda större potentiella vinster men också medföra större risker.

En annan viktig skillnad är att traditionell vadslagning vanligtvis är begränsad till en viss händelse eller ett visst resultat, medan spread betting kan användas för att satsa på ett bredare utbud av marknader och resultat. Med spread betting kan du satsa på allt från aktier och valutor till sportevenemang och politiska val.

På det hela taget beror valet mellan spread betting och traditionell betting på dina personliga preferenser och din risktolerans. Medan traditionell vadslagning kan vara ett mer enkelt och förutsägbart alternativ, erbjuder spread betting potentiellt större vinster och mer mångsidighet när det gäller de marknader du kan satsa på.

Spread betting vs CFD-handel. CFD-handel

Vad är Spread Betting och CFD-handel??

Spread betting och CFD-handel (Contract for Difference) är båda populära former av finansiell handel som gör det möjligt för handlare att spekulera i prisrörelser för olika finansiella tillgångar utan att äga dem.

Spread betting innebär att man satsar på om priset på en finansiell tillgång kommer att stiga eller falla, med vinst eller förlust beroende på insatsens noggrannhet och insatsens storlek. CFD-handel, å andra sidan, innebär att köpa eller sälja ett kontrakt för skillnaden i priset på en finansiell tillgång mellan den tidpunkt då det öppnas och den tidpunkt då det stängs. Vinsten eller förlusten beror också på prisrörelsen mellan dessa två tidpunkter och kontraktets storlek.

Skillnader mellan Spread Betting och CFD-handel

En av de största skillnaderna mellan spread betting och CFD-handel är hur de beskattas. I Storbritannien är spread betting befriat från kapitalvinstskatt, stämpelskatt och inkomstskatt, medan CFD-handel är föremål för dessa skatter.

En annan skillnad är flexibiliteten i handeln. Vid spread betting kan handlare placera en insats på vilket belopp de vill, medan de vid CFD-handel måste köpa eller sälja en viss kontraktsstorlek.

Spread betting tenderar också att ha smalare spreadar och lägre marginalkrav, medan CFD-handel kan innebära extra kostnader som t.ex. finansieringsavgifter över natten.

Vilken man ska välja?

Beslutet att välja antingen spread betting eller CFD-handel beror i slutändan på den enskilda handlarens mål och preferenser. Båda formerna av handel har vissa fördelar och nackdelar, och det är viktigt att ta hänsyn till dessa när man gör ett val.

 • Spread betting kan vara mer lämpligt för dem som letar efter ett mer flexibelt och skatteeffektivt sätt att handla.
 • CFD-handel kan vara mer lämpligt för dem som letar efter ett bredare utbud av marknader och handelsverktyg, samt möjligheten att handla med hävstång.

Framtiden för spread betting

Spread betting har varit ett populärt sätt att handla på finansmarknaden i många år och framtiden ser ljus ut för denna investeringsstrategi. Med de tekniska framstegen och den växande populariteten för online-handelsplattformar förväntas spread betting bli ännu mer tillgängligt för handlare över hela världen.

En av de viktigaste faktorerna som driver den framtida tillväxten av spread betting är det ökande antalet tillgängliga marknader och tillgångar. Handlare kan nu placera satsningar på ett bredare utbud av marknader, inklusive kryptovalutor, aktier, obligationer, råvaror och mer, vilket gör det till ett mångsidigt handelsverktyg.

En annan trend som förväntas forma framtiden för spread betting är ökningen av mobil handel. Allt fler handlare föredrar att använda sina smartphones och surfplattor för att göra affärer på språng. Handelsplattformar förbättrar kontinuerligt sina mobilappar för att förbättra användarupplevelsen och öka tillgängligheten.

Eftersom reglerna på finansmarknaderna fortsätter att utvecklas bör framtiden för spread betting också se framsteg inom transparens och konsumentskydd. Detta kommer att uppmuntra fler privata investerare att delta i spread betting, eftersom de kan ha större förtroende för rättvisan och säkerheten i förfarandet.

 • Sammanfattningsvis, spread betting har en ljus framtid framför sig med den ökande tillgängligheten av online-handelsplattformar, ett bredare utbud av tillgängliga marknader och tillgångar, ökningen av mobil handel och framsteg inom reglering och konsumentskydd.

Regler för spread betting

Spread betting är en populär form av finansiell handel, men det är viktigt att förstå de regler som styr den. I Storbritannien regleras spread betting av Financial Conduct Authority (FCA), som ansvarar för att se till att företag som erbjuder spread betting-tjänster följer strikta regler och förordningar.

En av huvudreglerna är att företagen måste ha tillräckligt med kapital för att täcka sina kunders positioner och kunna betala ut eventuella vinster. De måste också hålla klientmedel åtskilda från sina egna medel och se till att det finns adekvata riskhanteringssystem på plats.

En annan viktig bestämmelse är att företagen måste ge kunderna tydlig och korrekt information om de risker som är förknippade med spread betting. Detta inkluderar information om de potentiella förlusterna såväl som de potentiella vinsterna och de risker som är förknippade med att använda hävstång för att öka din exponering mot marknaderna.

Det finns också begränsningar för vem som kan delta i spread betting. I Storbritannien måste du vara över 18 år och ha ett giltigt ID för att öppna ett spread betting-konto. Företagen måste också utföra due diligence-kontroller för att säkerställa att deras kunder inte använder deras tjänster för penningtvätt eller annan olaglig verksamhet.

Överlag är de regler som styr spread betting utformade för att skydda konsumenterna och säkerställa att företagen verkar på ett rättvist och öppet sätt. Det är viktigt att göra din research och välja en ansedd leverantör som följer alla nödvändiga regler och förordningar.

Myter om spread betting

Det finns många myter kring spread betting som kan orsaka förvirring och leda till potentiellt skadliga misstag. Här kommer vi att avfärda några av de vanligaste myter:

 • Myt: Spread betting är olagligt. Detta är inte sant. Faktum är att spread betting är lagligt i många länder, inklusive Storbritannien och Australien. Det är viktigt att kontrollera lagarna i ditt eget land innan du deltar.
 • Myt: Du behöver mycket pengar för att börja med spread betting. Detta är inte heller sant. Många spread betting-leverantörer erbjuder låga minsta insättningar, så att handlare kan börja med en liten summa kapital. Det är dock viktigt att komma ihåg att spread betting kan vara riskabelt och att förlusterna kan överstiga insättningarna, så det är viktigt att bara investera du har råd att förlora.
 • Myt: Spread betting är samma sak som traditionell betting. Detta är en vanlig missuppfattning. Även om båda innebär att man satsar på resultatet av en händelse, är spread betting annorlunda eftersom det möjliggör ett mycket bredare spektrum av resultat, inklusive möjligheten att dra nytta av en marknad som rör sig i båda riktningarna.
 • Myt: Spread betting är bara för erfarna handlare. Detta är inte nödvändigtvis sant. Även om erfarenhet verkligen kan vara till hjälp, erbjuder många spread betting-leverantörer utbildningsmaterial och verktyg för att hjälpa nybörjare att komma igång. Det är viktigt att göra sin research och bara handla med en mäklare som du litar på.

Genom att förstå och avfärda dessa myter kan handlare fatta välgrundade beslut och minska riskerna med spread betting.

Vanliga frågor om spread betting

Vad är spread betting?

Spread betting är en typ av vadslagning som gör det möjligt för individer att göra förutsägelser om prisrörelser på finansiella tillgångar som valutor, aktier och råvaror. Till skillnad från traditionell vadslagning, där du antingen vinner eller förlorar baserat på resultatet, kan du med spread betting vinna eller förlora baserat på om din förutsägelse var rätt eller fel.

Hur fungerar spread betting??

Vid spread betting satsar du pengar på om priset på en finansiell tillgång kommer att stiga eller sjunka. Skillnaden mellan det pris du satsat på och det faktiska priset på tillgången kallas spread. Om priset på tillgången rör sig i den riktning du förutspådde, går du med vinst; om det rör sig i motsatt riktning, går du med förlust.

Vilka är fördelarna med spread betting??

Spread betting erbjuder flera fördelar. En av de största fördelarna är möjligheten att handla på marginal, vilket innebär att du kan kontrollera en större position med en mindre summa pengar. Dessutom är spread betting skattefritt i många jurisdiktioner, vilket gör det till ett mer kostnadseffektivt sätt att handla med finansiella tillgångar. Slutligen erbjuder spread betting en hel del flexibilitet, eftersom du kan handla med ett brett utbud av finansiella tillgångar med samma konto.

Vilka är riskerna med spread betting??

Spread betting är en högriskform av vadslagning som kan leda till betydande förluster. Eftersom du handlar på marginal kan du förlora mer än din första insättning. Dessutom kan hävstångseffekten som erbjuds av spread betting leda till extrem volatilitet på ditt konto, särskilt om du inte hanterar din risk på lämpligt sätt. Därför är det viktigt att ha en gedigen förståelse för riskerna med spread betting och att utveckla en detaljerad handelsplan innan du börjar.

Hur kommer jag igång med spread betting??

För att komma igång med spread betting måste du hitta en välrenommerad leverantör av spread betting och öppna ett konto. Du kommer också att behöva sätta in pengar på ditt konto för att börja handla. Innan du börjar med spread betting är det viktigt att utveckla en handelsplan som inkluderar riskhanteringsstrategier och att bekanta dig med marknaden och de specifika finansiella tillgångar som du vill handla med.

Resurser för utbildning i Spread Betting

Spread betting är en typ av handel som innebär att man spekulerar i rörelsen på finansmarknaderna, såsom aktier, råvaror och valutor. Om du är intresserad av att prova spread betting själv är det viktigt att du utbildar dig och får en gedigen förståelse för de risker som är inblandade.

Lyckligtvis finns det många resurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om spread betting. Några bra ställen att börja inkluderar:

 • Onlinekurser: Många webbplatser erbjuder onlinekurser som täcker grunderna för spread betting, samt mer avancerade handelsstrategier.
 • Böcker: Det finns en mängd olika böcker tillgängliga som täcker olika aspekter av spread betting, från nybörjarguider till mer sofistikerade strategiguider.
 • Bloggar: Många erfarna spread bettors och finansiella experter delar med sig av sina kunskaper och insikter via bloggar och artiklar på nätet.
 • Forum: Att delta i onlineforum kan vara ett bra sätt att få kontakt med andra handlare och lära sig av deras erfarenheter.

Oavsett var du väljer att börja är det viktigt att du tar dig tid att utbilda dig innan du börjar handla med riktiga pengar. Detta hjälper dig att minimera dina risker och öka dina chanser att lyckas.

ResursBeskrivning
IG:s akademiTillhandahåller kostnadsfria onlinekurser för nybörjare och avancerade handlare om spread betting och handel i allmänhet.
Handbok för finansiell spread bettingEn bok av Malcolm Pryor som ger praktisk vägledning om spread betting-strategier.
Lär dig Spread BettingEn blogg som täcker ämnen relaterade till spread betting och andra finansmarknader.
Trade2WinEtt onlineforum där handlare kan diskutera strategier, dela med sig av sina insikter och nätverka med andra handlare.