Kolla in Poker: Förklaras och bemästras

Om du är nybörjare i poker är det viktigt att förstå de grundläggande begrepp och strategier som kommer att hjälpa dig framsteg i spelet. Ett av de viktigaste begreppen i poker är begreppet "check." Medan spelare med erfarenhet kan vara väl insatta i detta koncept, kan nyare spelare tycka att det är förvirrande eller skrämmande. Denna guide syftar till att avslöja grunderna i "check" i poker och erbjuder en omfattande titt på vad det är och hur det kan användas till din fördel i spelet.

Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren spelare som vill fräscha upp grunderna kommer den här guiden att ge dig en grundlig förståelse för check in poker. Från att definiera termen till att beskriva strategier för att använda den effektivt i olika scenarier, kommer vi att täcka Allt du behöver att veta för att bli en mer formidabel spelare i poker.

Så om du är redo att ta dina pokerkunskaper till nästa nivå, läs vidare för att få reda på grunderna i check i poker och lära dig hur du kan använda det till din fördel vid bordet.

Varför är det viktigt att veta hur man checkar i poker?

När du spelar poker är checka ett av de mest grundläggande dragen du kan göra. Det är ett enkelt men kraftfullt sätt att hålla sig kvar i spelet utan att göra insatser. Men att checka handlar inte bara om att spara marker, det är också ett sätt att få information om dina motståndares händer.

Genom att checka tvingar du dina motståndare att avslöja sina avsikter. Checkade de också?? Höjde de?? Har de lagt sig?? Detta är alla värdefulla bitar av information som kan användas för att fatta bättre beslut senare i spelet LeoVegas.

Att checka kan också vara ett kraftfullt verktyg för att bluffa. Genom att checka när du har en svag hand kan du få din motståndare att tro att du har något starkare. På samma sätt kan check när du har en stark hand få din motståndare att tro att du har något svagare, vilket kan leda till att de gör misstag.

Det är viktigt att notera att checka alltid bör användas strategiskt. Att checka blint utan att tänka på situationen kan leda till missade möjligheter eller till och med att man förlorar potten. Att förstå när och hur man checkar är avgörande för alla pokerspelare som vill förbättra sitt spel.

Förstå innebörden av check i poker

Vad betyder check i poker?

Check är en term som används i poker och som betyder att en spelare inte vill initiera en insats. Det är ett alternativ som en spelare kan använda när de inte vill lägga sig eller höja insatsen. Om en spelare väljer att checka betyder det att de vill stanna kvar i spelet utan att placera några insatser. Genom att checka kan spelaren se nästa kort utan att satsa några pengar.

Att checka betyder inte att spelaren är ute ur spelet. Istället betyder det helt enkelt att de inte vill inleda satsningen för den specifika rundan. Om alla spelare som sitter runt bordet väljer att checka, är spelrundan över och spelet kan fortsätta till nästa satsningsrunda.

I en situation där spelaren i tidig position checkar, ger det andra spelare möjlighet att också checka utan att placera en insats. Om alla spelare vid bordet väljer att checka, kommer nästa kort att delas ut utan någon ytterligare satsning. Men om någon spelare väljer att satsa måste de andra matcha eller höja insatsen.

Att checka kan vara en bra strategi när en spelare inte har en stark hand eller vill spela mer försiktigt. Det kan användas för att lura motståndarna och få dem att tro att spelaren har en svag hand. Alternativt kan checking användas för att observera andra spelares beteende innan man satsar eller höjer.

Det är dock viktigt att komma ihåg att checka för ofta också kan vara en nackdel. Det kan göra det möjligt för motspelare att få en bättre förståelse för en spelares spelstil och dra nytta av situationen genom att placera större satsningar för att bluffa en spelare ur en runda.

När man ska checka och när man inte ska checka i poker

Vad är checka i poker?

I poker är checking när en spelare avböjer att göra en insats och istället lämnar över till nästa spelare. När en spelare checkar väljer de i princip att stanna kvar i spelet utan att lägga mer pengar i potten.

Anledningar till att checka

Att checka kan vara ett effektivt drag i poker av flera anledningar. Det gör det möjligt för en spelare att sakta ner spelet och spara sina marker, särskilt i situationer där de är osäkra på om deras hand är tillräckligt stark för att fortsätta satsa. Checking kan också användas som en strategisk taktik för att få andra spelare att satsa, vilket gör att spelaren potentiellt kan vinna mer pengar utan att behöva riskera några fler marker.

När man inte ska checka

Att checka kan vara ett användbart verktyg i poker, men det är inte alltid det bästa alternativet. Om en spelare har en stark hand kanske de vill överväga att satsa för att maximera sina potentiella vinster. Att checka för ofta kan dessutom göra det svårt att vinna händer, eftersom andra spelare kan förstå spelarens strategi och bli mer aggressiva i sina egna satsningar. Det är viktigt att känna igen när check är ett bra drag och när det är bättre att satsa eller lägga sig.

Upptäck grunderna för check i poker: Hur man checkar

När du spelar poker är checka ett av de mest grundläggande dragen du kan göra. Det betyder helt enkelt att du väljer att inte satsa några marker under en tur.

Att veta när och hur man checkar är viktigt eftersom det gör att du kan spara marker eller se vad dina motståndare vill göra. Här är några tips på hur du checkar:

 • Var uppmärksam på brädet: Innan du bestämmer dig för om du ska checka eller satsa, titta på korten på bordet. Finns det några potentiella starka händer för dig eller dina motståndare??
 • Tänk på din position: Om du är en av de första spelarna att agera kan checka vara ett bra sätt att se hur andra spelare kommer att agera. Om du är närmare dealerns knapp kan check vara ett bra sätt att kontrollera potten.
 • Tänk på dina motståndare: Är dina motståndare aggressiva eller passiva?? Brukar de bluffa mycket eller bara satsa med starka händer?? Att känna till dina motståndares tendenser kan hjälpa dig att bestämma när du ska checka.
 • Var inte rädd för att checka: Att checka betyder inte att du ger upp handen, det betyder bara att du väljer att inte satsa just nu. Var inte rädd för att checka om det är det bästa draget för dig.

Kom ihåg att checka bara är ett drag i poker. Att veta när och hur man checkar kan hjälpa dig att kontrollera potten, spara marker och fatta bättre beslut under spelets gång.

Olika typer av check i poker

Check är ett vanligt drag i poker när spelare bestämmer sig för att inte satsa men stanna kvar i spelet. Det finns dock olika typer av check som kan användas i poker, beroende på situationen. I det här avsnittet kommer vi att diskutera några av de vanligaste typerna av check i poker.

Standard check

En standard check är när en spelare bestämmer sig för att inte satsa och lämnar över till nästa spelare. Detta drag används vanligtvis när en spelare är osäker på styrkan i sin hand eller vill spara sina marker för senare satsningsrundor. En standardcheck är ett säkert och konservativt spel, men det kan också användas som ett bluffverktyg av skickliga spelare.

Check-Raise

En check-raise är ett drag som används av aggressiva spelare för att få kontroll över potten. Det innebär att du checkar när det är din tur att agera och sedan höjer efter att en av dina motståndare satsat. Check-höjningar kan vara ett kraftfullt verktyg att använda mot spelare som satsar för ofta, eftersom det låter dig dra nytta av deras aggression genom att fånga dem i en större pott.

Probe satsning

En probe bet är en liten satsning som görs efter floppen när spelaren i position checkar. Denna typ av insats används för att samla information om styrkan i motspelarnas händer. Om de andra spelarna lägger sig vinner probe bettorn potten. Om motståndarna synar kan den som satsar omvärdera sin hand och besluta om sitt nästa drag.

Fördröjt C-bet

Ett fördröjt c-bet är när en spelare satsar på turn efter att ha checkat på floppen. Den här typen av bet används för att förvirra motståndarna och kan vara ett bra bluffverktyg. Fördröjda c-bets fungerar bäst när floppen checkades av både den som satsar och motståndarna, eftersom det ger den som satsar möjlighet att representera en stark hand.

Avslutande tankar

Att känna till de olika typerna av check i poker kan ge dig en fördel vid bordet. Varje typ av check har sina egna styrkor och svagheter, och det är upp till spelaren att bestämma vilket drag som ska göras baserat på situationen. Nybörjare bör börja med en standard check och sedan långsamt införliva andra typer av check i sitt spel när de blir mer erfarna.

Check-Raise: En strategi för pokerspelare

Vad är Check-Raise?

Check-Raise är en strategi i poker där en spelare först checkar i en satsningsrunda med avsikt att höja om en motståndare satsar. Detta drag kan vara effektivt för att lura motståndarna och öka pottstorleken.

Varför använda Check-Raise?

Check-Raise används ofta för att visa att man har en starkare hand än vad man egentligen har. Genom att checka och sedan höja kan spelaren locka motståndaren att satsa mer, vilket resulterar i en större pott. Check-Raise är också en användbar strategi för att bluffa, där spelaren kan lura motståndarna genom att låtsas ha en svagare hand.

När ska man använda Check-Raise?

Check-Raise kan användas i situationer där spelaren har en stark hand, men vill locka motståndarna att satsa mer. Detta drag är också effektivt mot aggressiva spelare som sannolikt kommer att satsa ofta. Check-Raise bör dock användas sparsamt, eftersom överanvändning kan göra den förutsägbar och förlora sin effektivitet.

Hur man använder Check-Raise?

För att använda Check-Raise effektivt bör spelaren först checka för att signalera svaghet till motståndarna. Om en motståndare satsar bör spelaren sedan höja till ett högre belopp för att locka motståndaren att satsa mer. Detta drag kan vara riskabelt, eftersom motståndarna kan komma på det och lägga sig. Därför är det viktigt att noggrant överväga motståndarnas mönster och tendenser för att kunna utföra Check-Raise effektivt.

Slutsats

Check-Raise är en användbar strategi i poker för att öka pottens storlek och lura motståndarna. Det bör dock användas selektivt och med noggrant övervägande av motståndarnas mönster. När Check-Raise utförs effektivt kan det vara en kraftfull taktik i en spelares arsenal.

Kontrollera tillbaka: Vad betyder det och när ska man använda det?

Check back är ett defensivt drag i poker där en spelare checkar på en senare street med en stark hand, istället för att satsa. Detta kan vara en bra taktik när den används korrekt, eftersom det gör det möjligt för spelaren att kontrollera pottens storlek och potentiellt extrahera mer värde från sin motståndare.

Tidpunkten för check back kan vara avgörande. En spelare kan välja att checka tillbaka när han har en stark hand men inte är säker på motståndarens handstyrka, eller när motståndaren har visat aggression på tidigare gator.

Check back kan också användas som en del av en bluffstrategi, där en spelare kan checka tillbaka på en senare street för att ge intryck av en svag hand och locka fram ett bet från sin motståndare.

 • När ska man använda check-back?
 • - När du har en stark hand och inte vill skrämma bort motståndarna
 • - När du möter aggressiva motståndare
 • - Som en del av en bluffstrategi

Överlag kan check backs vara ett värdefullt verktyg i en spelares arsenal, så att de kan kontrollera pottens storlek och få ut maximalt värde från sina motståndare.

Check-Fold: När man ska lägga sig efter att ha checkat

Check-Fold är en vanlig strategi i poker, där en spelare checkar sin hand och sedan väljer att lägga sig om en annan spelare gör ett bet. Denna strategi används ofta när en spelare har en svag hand eller är osäker på sina chanser att vinna potten.

Ett vanligt misstag som många nybörjare gör är att fortsätta spela med en svag hand, även efter att de har checkat. Detta kan vara ett kostsamt misstag, eftersom det ökar risken att förlora potten till en starkare hand. I sådana fall är det bättre att lägga sig och spara sina marker till nästa runda.

Beslutet att check-folda bör baseras på noggrann observation av de andra spelarna och deras agerande. Om du märker att en spelare gör betydande satsningar och höjningar konsekvent kan det vara ett tecken på att de har en stark hand. I sådana fall är det tillrådligt att lägga sig och vänta på en starkare hand.

Check-fold bör dock inte användas som en standardstrategi, eftersom den lätt kan utnyttjas av erfarna spelare. Det är viktigt att variera ditt spel och blanda dina strategier för att hålla dina motståndare gissande. En bra spelare vet när man ska använda check-fold och när man ska spela aggressivt för att få en fördel i spelet.

Sammanfattningsvis är check-fold en användbar strategi i poker, men den bör användas med omdöme. Det är viktigt att ta hänsyn till styrkan i din hand, andra spelares agerande och det övergripande spelet innan du bestämmer dig för att lägga dig. Genom att behärska denna strategi kan du fatta intelligenta beslut och öka dina chanser att vinna vid pokerbordet.

Check-Call i poker

Check-Call är ett grundläggande men avgörande drag i poker, särskilt i no-limit Texas Hold'em, eftersom det låter spelarna kontrollera pottens storlek och extrahera värde från sina motståndares satsningar. I grund och botten innebär Check-Call att du checkar din hand på en street och sedan synar en efterföljande insats från din motståndare.

När du ska använda Check-Call-strategin beror på flera faktorer som styrkan i din hand, brädans struktur och dina motståndares speltendenser. Om du har en medelstark hand kanske du vill checka för att få en bluff eller en svagare hand att satsa. På samma sätt, om du har en svag hand, kan du checka och hoppas på att få ett gratis kort eller förbättra din hand med framtida community-kort.

Det är dock viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna med att använda Check-Call-strategin. Om du förlitar dig för mycket på Check-Call och aldrig satsar eller höjer kan dina motståndare utnyttja din passiva spelstil genom att göra frekventa satsningar och stjäla potten från dig. Alternativt, om du Check-Call för ofta, kan dina motståndare komma ikapp och börja lägga sig istället för att satsa.

 • Några riktlinjer för att använda Check-Call är:
 • Tänk på storleken på insatsen i förhållande till potten innan du använder Check-Call
 • Tänk på din image vid bordet och hur dina motståndare uppfattar din spelstil
 • Notera dina motståndares satsningsmönster och justera din Check-Call-frekvens därefter

I slutändan bör användningen av Check-Call baseras på sunt omdöme och strategiskt tänkande. Med övning och erfarenhet kan du lära dig att använda det effektivt i olika situationer och öka dina chanser att vinna på poker.

Check-Calls: När ska man göra flera check calls i en hand

Check-calling kan vara ett kraftfullt verktyg i din pokerarsenal. Det innebär att du checkar när det är din tur att agera, för att sedan syna en satsning från din motståndare på en senare street. Denna taktik kan vara användbar i situationer där du har en svag eller marginell hand, men ändå vill se om din motståndare bluffar eller har en svagare hand än din. Det är dock viktigt att veta när man ska göra flera check calls i en hand.

En situation där flera check calls kan vara effektiva är på ett bord med många drag. Om du har en hand som inte är tillräckligt stark för att satsa, men har god potential att förbättras, kan du göra en eller flera check calls för att se fler kort. Om du till exempel har en flush draw på floppen, kan du check-calla floppen och turn för att se om du träffar din draw på river.

En annan situation där flera check calls kan fungera är när din motståndare är en aggressiv spelare som gillar att bluffa ofta. I det här fallet kan du check-calla flera gator för att framkalla bluffar från din motståndare. När du har en svag hand kan du göra flera check-calls för att se om din motståndare bluffar eller har en svagare hand än din.

Det är dock viktigt att veta när man ska lägga sig och inte fortsätta med flera check calls. Om din motståndare satsar aggressivt och du har en svag hand som inte förbättras, kan det vara bäst att lägga sig istället för att fortsätta med flera check calls. Om din motståndare satsar stora belopp och du har en marginell hand kan det vara bäst att lägga sig istället för att riskera för många marker.

Sammanfattningsvis kan multipla check calls vara en effektiv taktik när den används vid rätt tidpunkt. De fungerar bäst på brädor med många drag eller mot aggressiva motståndare som ofta bluffar. Se dock till att veta när du ska lägga dig och inte fortsätta med flera check calls om din hand inte förbättras eller om insatsstorlekarna är för höga.

Checka bakom: När ska man checka efter att andra har checkat

I poker är en check ett drag där en spelare väljer att inte satsa och lämnar över turen till nästa spelare. När alla spelare vid bordet checkar i en runda går spelet vidare till nästa runda utan att några satsningar görs. Detta är känt som en check behind.

En anledning till att checka behind är att fånga dina motståndare. Detta kallas för check-raise. Om du har en stark hand och du misstänker att dina motståndare också har starka händer, kan en check behind invagga dem i en falsk känsla av säkerhet och locka dem att satsa mer. Sedan kan du höja och sätta spelaren i en svår sits.

En annan anledning till att checka behind är att spela långsamt. Om du har en mycket stark hand, men inte vill skrämma bort dina motståndare, kan du checka behind och ge dem en chans att komma ikapp och satsa mer. Detta kan resultera i en större pott när du så småningom satsar.

Det är också vanligt att checka bakom om du har en medelmåttig hand och inte vill lägga fler marker i potten. Detta är känt som en "ge upp" eller en "svag check"." Genom att checka behind bevarar du din stack och undviker att riskera mer marker.

 • Check behind när du har en stark hand och vill fånga dina motståndare med en check-raise.
 • Checka bakom när du har en mycket stark hand och vill spela långsamt.
 • Checka bakom när du har en medelmåttig hand och inte vill lägga fler marker i potten.

Att veta när man ska checka behind är en viktig färdighet i poker. Det kräver att du kan läsa dina motståndare och förstå läget i spelet. Genom att behärska check behind kan du få en betydande fördel gentemot dina motståndare och förbättra din total vinstprocent.

Check-Raise-Bluff: Hur man bluffar effektivt med en check-raise

Om du är en erfaren pokerspelare vet du att bluffar är en viktig del av spelet. Alla bluffar är dock inte lika bra. Check-Raise-Bluff är en strategi som kan användas för att skapa en stark bluff-situation som förvirrar motståndarna och ger dig en större chans att vinna potten.

För att utföra en Check-Raise-Bluff måste du börja med att checka dina kort. Detta kan vara vilseledande för dina motståndare som kan tro att du har en svag hand. De kan också tolka ditt drag som en inbjudan att satsa. När någon lägger en insats kan du höja den. Detta visar styrka och signalerar att du är säker på din hand. Om andra spelare lägger sig, kan du vinna potten utan att behöva visa dina kort.

Nyckeln till en framgångsrik Check-Raise-Bluff är att välja rätt ögonblick för att utföra den. Det är viktigt att läsa dina motståndare för att avgöra deras spelmönster. Om du känner att de är aggressiva kan en check-raise-bluff vara framgångsrik. Om motståndarna är försiktiga kan strategin slå tillbaka. Övning och erfarenhet är avgörande för att kunna hitta rätt ögonblick och genomföra check-raise-bluff med självförtroende.

En check-raise-bluff kan vara en effektiv strategi mot motståndare som är mer erfarna än du. Det kan få dem att tappa spelet och tvivla på sin egen hand. Baksidan av detta är dock att om du använder strategin för mycket kan dina motståndare komma på det och den kan snabbt förlora sin effektivitet.

Sammantaget är Check-Raise-Bluff ett kraftfullt verktyg när det används korrekt. Med övning och erfarenhet kan du använda denna strategi för att bluffa effektivt och få en viktig fördel i ditt pokerspel.

För- och nackdelar med att checka i poker

När du spelar poker kan checka vara ett kraftfullt verktyg. Genom att välja att checka istället för att satsa kan en spelare ofta få värdefull information om sina motståndare och styrkan i deras händer. Men det finns också nackdelar med att checka, vilket kan göra det till en riskabel strategi i vissa situationer.

Fördelar med att checka

 • Checking kan spara pengar åt en spelare genom att låta dem se nästa kort gratis.
 • Checkning kan användas för att dölja styrkan i en spelares hand, vilket gör det svårare för motståndarna att läsa dem.
 • Checkning kan användas som en blufftaktik, vilket får motståndarna att tro att en spelare har en svag hand när de i själva verket har en stark.
 • Checkning kan ge värdefull information om motståndarens hand genom att få dem att satsa eller checka också.

Nackdelar med att checka

 • Att checka kan ses som ett tecken på svaghet, vilket kan få motståndarna att satsa mer aggressivt och ta kontroll över handen.
 • Genom att checka kan motståndarna få se ytterligare ett kort gratis, vilket potentiellt kan förbättra deras hand och utsätta spelarens egen hand för risk.
 • Att checka för ofta kan bli förutsägbart och göra det lättare för motståndarna att läsa av spelarens strategi.
 • Checkning kan också begränsa en spelares möjlighet att vinna större potter, eftersom de kanske inte har möjlighet att satsa aggressivt.

Sammanfattningsvis kan checka i poker vara en användbar strategi om den används korrekt och på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Spelare bör dock vara medvetna om riskerna och nackdelarna med att checka, och bör använda det i kombination med andra strategier för att maximera sina chanser att vinna.

Hur många gånger ska du checka i poker?

Att checka i poker är ett strategiskt beslut som spelare fattar för att hålla sin insats på noll eller följa spelets krav på minsta insats. Även om det är ett vanligt drag i poker bör spelare vara försiktiga med att använda detta som standardåtgärd eftersom det också kan påverka deras vinstchanser.

Det finns inget fast antal gånger en spelare ska checka i poker. Det beror på situationen och deras kort. Om en spelare har en stark hand eller tror att motståndaren bluffar, kan de välja att höja eller syna istället för att checka. Men om de har en svag hand kan de checka för att se vad deras motståndare kommer att göra och fortsätta därifrån.

Nyckeln är att veta när man ska checka och när man ska satsa. Spelare bör också vara uppmärksamma på motståndarens drag och mönster för att fatta välgrundade beslut. Checkning kan vara ett bra verktyg för att hålla spelare kvar i spelet längre och potentiellt vinna fler marker genom att inte spela aggressivt hela tiden. Det bör dock användas klokt och inte bli ett repetitivt drag.

Hur du införlivar check i din pokerstrategi

Check är ett grundläggande drag i poker som ofta används för att kontrollera pottens storlek eller för att bygga en bättre spelhand. Spelare använder check för att passera satsningsrundan, vilket indikerar att de inte vill satsa just nu. När den används strategiskt kan den hjälpa dig att få en fördel gentemot dina motståndare.

Ett sätt att använda check är att bluffa. Genom att checka kan du ge dina motståndare intrycket att du har en svag hand, vilket får dem att satsa mer aggressivt och tro att de har en bättre hand. Sedan kan du använda detta till din fördel genom att höja i nästa runda.

Ett annat sätt att använda check är att spela dina starka händer långsamt. Genom att checka kan du hålla kvar andra spelare i potten och bygga upp potten för en större utbetalning. Denna strategi används ofta när du har en premiumhand, till exempel en straight eller flush.

Du kan också använda check som en del av en större strategi. Om du till exempel spelar konservativt kan du välja att checka i de flesta rundor för att spara på dina marker och minimera dina förluster. Om du spelar aggressivt kan du välja att checka när dina motståndare sannolikt kommer att satsa, så att du kan dra nytta av deras aggressivitet.

Oavsett din övergripande strategi är det viktigt att veta när du ska använda check. Att veta hur man använder det effektivt kan hjälpa dig att kontrollera tempot i spelet och öka dina chanser att vinna.

Exempel på effektiv användning av checking i verkliga pokerhänder

Ess-Kung i samma färg

Pre-flop, en spelare har Ace-King suited. De väljer att checka istället för att höja, vilket gör att andra spelare kan komma in i potten. Floppen kommer upp med en tia, fyra och åtta - alla olika färger. Spelaren checkar igen och låter de andra spelarna satsa. En spelare satsar aggressivt, medan de andra lägger sig. Spelaren med Ace-King synar. Nästa kort, en knekt, parar sig med tian på bordet. Spelaren med Ess-Kung checkar igen, och den andra spelaren satsar igen. River-kortet är en Trea, men spelaren med Ace-King bestämmer sig för att checka igen. Den andra spelaren, som är orolig för att motståndaren kan ha ett par tior, lägger sig och spelaren med ess-kung tar hem potten.

Semi-Bluffen

Pre-flop, en spelare har hjärter sju och åtta. De checkar och floppen visar knekt, nia och sex i olika färger. Spelaren bestämmer sig för att satsa hälften av potten och använder en semi-bluff för att försöka tvinga ut andra spelare med en svag hand eller draw. Andra spelare synar, men checkar sedan på turn. Det fjärde kortet är en dam och spelaren bestämmer sig för att också checka. River kommer upp med hjärter tio, vilket ger spelaren en straight flush. De bestämmer sig för att checka igen och hoppas att de andra spelarna ska satsa, vilket de gör. Spelaren höjer sedan, och den andra spelaren lägger sig, vilket ger spelaren med hjärter sju och åtta en betydande pott.

Fickan med ess

En spelare har fickan med ess före floppen. De väljer att checka istället för att göra en standardhöjning, eftersom de inte vill skrämma bort andra spelare från potten. Floppen visar en nia, tia och femma i olika färger, och spelaren bestämmer sig för att checka igen. En annan spelare satsar och spelaren med fickans ess synar. Turn-kortet är en kung, och spelaren med pocket Aces checkar igen, i hopp om att locka den andra spelaren till en större satsning. Den andra spelaren satsar och spelaren med ess i fickan höjer. Den andra spelaren lägger sig och spelaren med pocket Aces vinner potten med en stark hand.