En nybörjarguide: Hur man spelar poker som ett proffs

Om du letar efter ett spännande spel som kombinerar strategi, skicklighet och lite tur, kan poker vara precis rätt spel för dig. Spelet har sina rötter i början av 1800-talet och har blivit allt populärare under åren och har till och med gett upphov till stora turneringar och en professionell krets. Men om du är nybörjare på poker kan spelet verka skrämmande, med sina komplexa regler, jargong och etikett. Det är därför vi har sammanställt denna steg-för-steg-guide för att hjälpa dig att lära dig grunderna i att spela poker.

Först och främst är det viktigt att förstå de olika typer av pokerspel som finns. Från Texas Hold’em till Omaha till Seven-Card Stud, varje variant har sina egna regler och spel. När du har valt det spel du vill lära dig måste du bekanta dig med terminologin, till exempel “flop”, “blind” och “raise”."

När du börjar spela kommer du att utveckla strategier och tekniker som hjälper dig att förbättra dina vinstchanser. Det kan handla om allt från att bluffa till att läsa av motståndarnas kroppsspråk och veta när man ska lägga sig. Och glöm inte hur viktigt det är att hantera sin bankrulle och veta när man ska spela konservativt eller aggressivt.

Med den här guiden kommer du att vara på god väg att bemästra pokerkonsten. Så ta fram din kortlek och gör dig redo att dela ut - det är dags att lära dig spela poker som ett proffs.

Översikt

Vad är poker??

Poker är ett kortspel som involverar satsningar och strategi. Spelarna får kort och målet är att ha den bästa handen eller att bluffa och lura andra spelare att tro att du har den bästa handen LeoVegas.

Historien om poker

Ursprunget till poker är oklart, men man tror att det uppstod i USA på 1800-talet. Det har sedan dess blivit ett populärt spel över hela världen och har utvecklats till många olika varianter.

Grunderna för poker

Poker involverar en standardlek med 52 kort. Spelarna får ett visst antal kort och turas sedan om att satsa, höja eller lägga sig. Vinnaren är den person med de bästa vinnaren, eller den person som kan bluffa och övertyga andra spelare att lägga sig.

Pokerstrategi

Det finns många olika strategier i poker, till exempel att läsa av och bluffa andra spelare, känna till oddsen och veta när man ska lägga sig. Det är också viktigt att förstå de olika varianterna av poker och deras specifika regler och strategier.

Etikett vid poker

Poker har också sin egen uppsättning etikettregler, som att inte avslöja sin hand innan spelet är slut och att inte orsaka störningar eller distraktioner vid bordet. Det är viktigt att följa dessa regler för att säkerställa ett rättvist och trevligt spel för alla spelare.

Förstå kortleken

Grundläggande delar av ett pokerdäck

En standardpokerdäck består av 52 kort, uppdelade i fyra färger: klöver, ruter, hjärter och spader. Varje färg har 13 kort, med rang från ess (högst) till 2 (lägst).

Rangordningen av färgerna spelar ingen roll i poker, eftersom alla färger är lika mycket värda. I vissa varianter av spelet kan dock vissa färger betecknas som trumfkort eller jokerkort.

Förutom de 52 korten kan vissa varianter av poker innehålla en eller flera jokrar. Dessa kort används vanligtvis som jokerkort, som kan representera vilket annat kort som helst i kortleken.

Blanda kortleken

Innan spelet börjar bör korten blandas ordentligt för att säkerställa att de ligger i en slumpmässig ordning. Det finns många metoder för att blanda kortleken, men en av de vanligaste är riffle shuffle.

 • Börja med att dela upp kortleken i två halvor.
 • Håll varje korthalva med en hand, nedåtvända och parallella med varandra.
 • Släpp långsamt hörnen på de två halvorna så att de flätas samman och bildar en enda hög med kort.
 • Upprepa processen flera gånger tills korten är tillräckligt blandade.

Dela ut korten

I poker delas korten vanligtvis ut medurs runt bordet, med början med spelaren till dealerns vänster. Antalet kort som delas ut till varje spelare beror på vilken pokervariant som spelas.

 • I Texas Hold'em får varje spelare två hålkort.
 • I Seven Card Stud får varje spelare sju kort, där det första och tredje kortet delas ut med bildsidan nedåt och resten med bildsidan uppåt.
 • I Omaha, varje spelare får spelaren har fyra hålkort och måste använda två av dem i kombination med tre gemensamma kort för att bilda den bästa handen.

Efter den första utdelningen kan det förekomma ytterligare satsningsrundor och kortutdelningar, beroende på vilken variant av poker som spelas.

Handens rankning

I poker vinner den bästa handen. Förstå handens rankning är avgörande för att spela och vinna i poker. Det finns 10 möjliga händer i poker, rankade från högsta till lägsta.

 • Royal Flush: Detta är den högst rankade handen i poker. Den består av 10, knekt, dam, kung och ess i samma färg.
 • Straight Flush: Denna hand består av fem på varandra följande kort av samma färg. Den högst rankade straight flush är Ace-high straight flush.
 • Fyra av en sort: Denna hand består av fyra kort av samma rang och ett orelaterat kort.
 • Fullt hus: Denna hand består av tre kort av samma rang och två kort av en annan rang.
 • Flush: Denna hand består av fem kort i samma färg, inte i följd.
 • Straight: Denna hand består av fem kort i följd av valfri färg. Esset kan spelas högt eller lågt, så den högst rankade straight är Ace-high straight.
 • Tre av en sort: Denna hand består av tre kort av samma rang och två orelaterade kort.
 • Två par: Denna hand består av två kort av en rang, två kort av en annan rang och ett orelaterat kort.
 • Par: Denna hand består av två kort med samma rang och tre orelaterade kort.
 • Högsta kortet: Om ingen spelare har någon av ovanstående händer används det högsta kortet i deras hand för att avgöra vinnaren. Om spelarna har samma höga kort används det näst högsta kortet, och så vidare.

Det är viktigt att notera att i många pokerspel är målet inte nödvändigtvis att ha den högst rankade handen, utan snarare att ha den bästa handen i förhållande till de andra spelarna vid bordet. Att känna till handens rangordning och hur man spelar dem till sin fördel är en viktig färdighet för alla pokerspelare att lära sig.

Regler för Texas Hold'em

Spelets gång

Texas Hold'em är ett skicklighets- och strategispel som spelas med en standardlek med 52 kort. Varje spelare får två kort med bildsidan nedåt, kallade "hålkort". Fem gemensamma kort placeras med bildsidan uppåt på bordet, känt som "brädet". Målet med spelet är att skapa den bästa möjliga handen med hjälp av en kombination av de två hålkorten och tre eller fyra gemensamma kort.

Spelet börjar med en dealer-knapp, som indikerar dealerns position för den handen. De två spelarna till vänster om dealern måste göra tvångssatsningar, kallade "small blind" och "big blind". Dessa insatser startar potten, och varje spelare måste matcha eller höja den tidigare insatsen för att stanna kvar i spelet.

Handens rankning

Innan du spelar Texas Hold'em är det viktigt att du förstår hur händerna rankas. Den högst rankade handen är royal flush, följt av straight flush, fyra av samma sort, full house, flush, straight, tre av samma sort, två par och ett par. Den lägst rankade handen är ett högt kort.

Under showdown vinner spelaren med den bästa handen potten. I händelse av oavgjort delas potten mellan spelarna med de högst rankade händerna.

Satsningsrundorna

Det finns fyra satsningsrundor i Texas Hold'em. Efter att de två första hålkorten har delats ut sker den första satsningsrundan. Detta följs av floppen, där tre gemensamma kort delas ut med bildsidan uppåt på brädet. Den andra satsningsrundan inträffar, följt av turn, där ytterligare ett community card delas ut. Den tredje satsningsrundan inträffar, följt av river, där det sista gemensamma kortet delas ut. Den sista satsningsrundan sker, och om två eller fler spelare är kvar i spelet går det till showdown.

Texas Hold'em är ett skicklighets- och strategispel som kräver kunskap om handens rangordning, satsningsrundor och hur man läser av sina motståndare. Med övning och tålamod kan vem som helst lära sig att spela och potentiellt vinna stort i detta populära spel.

Förstå positionerna i Texas Hold'em

Som nybörjare i Texas Hold'em är det ett viktigt första steg att förstå positionerna. Det finns olika positioner vid ett pokerbord, och alla har sina fördelar och nackdelar.

Dealerns position, även känd som knappen, anses vara den mest fördelaktiga positionen eftersom spelaren på knappen har den sista åtgärden i varje satsningsrunda.

Spelaren till vänster om knappen kallas small blind, och nästa spelare till vänster är den stora blinda. Den lilla blinda är vanligtvis hälften så stor som den stora blinda, och båda blinda agerar innan den första satsningsrundan.

Positionerna till vänster om blinds är kollektivt kända som tidig position, och spelare i dessa positioner har en nackdel eftersom de agerar först i varje satsningsrunda. Efter den tidiga positionen finns mellan- och slutpositionerna, där spelarna har en något bättre fördel när de agerar efter spelarna i den tidiga positionen.

Att känna till positionerna är grundläggande i Texas Hold'em, eftersom det gör det möjligt för spelare att lägga upp strategier och fatta välgrundade beslut baserat på deras position vid bordet.

Lär dig grunderna för att spela poker: En steg-för-steg-guide

Rundan före floppen

Innan floppen delas ut i ett pokerspel sker den första satsningsrundan, känd som pre-flop-rundan. Det är här som spelarna placerar sina insatser och spelet börjar. Varje spelare får två kort med bildsidan nedåt, kända som deras "hålkort". Dessa kort måste förbli dolda för andra spelare under hela spelet.

När hålkorten har delats ut kommer spelaren till vänster om big blind (eller spelaren till vänster om dealern om det inte finns någon big blind) att ha det första beslutet att fatta. De kan välja att lägga sig, syna eller höja insatsen. Spelet fortsätter sedan medurs runt bordet tills alla spelare har haft en chans att fatta sitt beslut.

Om en spelare väljer att lägga sig förlorar de sin hand och är ute ur spelet tills nästa hand delas ut. Om de väljer att syna insatsen matchar de beloppet för den stora blinda. Om de vill höja måste de göra det med minst samma belopp som den tidigare insatsen.

Under pre-flop-rundan använder spelarna sina hålkort för att bedöma sina chanser att vinna handen. Strategiska spelare kommer att överväga styrkan i sina två kort och sannolikheten för att skapa en stark hand baserat på dem innan de fattar sitt satsningsbeslut.

När alla spelare har fattat sina beslut, inklusive den stora blinda som har möjlighet att höja om ingen annan har gjort det, delas floppen ut och nästa satsningsrunda börjar.

Ett exempel på Pre-Flop Round Table
SpelareHandSatsa
Spelare 17♠️ 7♣️Fold
Spelare 210♥️ J♠️Call
Spelare 3A♣️ K♦️Höjning
Spelare 42♠️ 2♣️Lägg dig
Spelare 5K♣️ Q♦️Höjer

Förstå floprundan i poker

Grunderna

När alla spelare som är kvar i spelet har satsat samma belopp, delas tre gemensamma kort ut på mitten av bordet. Detta är känt som "flop-rundan". Dessa kort delas av alla spelare och är även kända som "brädet".

Strategier

Som spelare måste du bestämma hur du ska använda dessa kort tillsammans med dina två personliga kort för att skapa den bästa möjliga handen. Det är viktigt att tänka på vilka kort som kan förbättra din eller dina motståndares hand, samt hur mycket du ska satsa för att få övertaget.

Vissa spelare kan välja att bluffa under denna runda och placera insatser som om de har en stark hand när de i själva verket inte har det. Andra spelare kan välja att bara vänta och observera, och spara sina marker till senare rundor.

Resultat

När alla insatser har placerats avslutas rundan och nästa gemensamma kort delas ut. Resultatet av floprundan kan i hög grad påverka spelets gång och är ett av de viktigaste ögonblicken i den totala pokerupplevelsen.

Turn-rundan

Det fjärde gemensamma kortet: Turn

Efter flopprundan bränner dealern ytterligare ett kort från kortleken och delar ut det fjärde gemensamma kortet. Detta kallas för Turn eller Fourth Street. Turn-rundan liknar de tidigare rundorna, med den första spelaren till vänster om dealerns knapp som börjar satsa.

Satsningsalternativ under Turn-rundan

Under turn round har spelarna möjlighet att checka, satsa, syna, höja eller lägga sig. Om en spelare checkar, indikerar han att han inte vill satsa, men ändå vill vara kvar i spelet. Men om en annan spelare satsar är check inte längre ett alternativ.

Om en spelare bestämmer sig för att satsa måste han/hon minst matcha den tidigare insatsen eller höjningen. Om en spelare synar matchar han/hon den aktuella insatsen. Om en spelare höjer, ökar han eller hon insatsbeloppet. Och om en spelare lägger sig förlorar han sin hand och lämnar spelet för den rundan.

Betydelsen av position under Turn-rundan

Som i alla pokerrundor spelar positionen en viktig roll under Turn-rundan. Att vara i en senare position gör att du kan titta på dina motståndare och fatta mer välgrundade beslut. Om till exempel en spelare i en tidigare position satsar, har du fördelen att se hur de andra spelarna reagerar innan du fattar ett beslut.

Om du däremot befinner dig i en tidigare position under Turn round kan du behöva vara mer försiktig med dina satsningar och överväga sannolikheten för att andra spelare har starka händer.

Slutsats

Turn-rundan är ett kritiskt skede i poker, eftersom det kan påverka resultatet av spelet avsevärt. Att förstå satsningsalternativen och vikten av position under denna runda är nyckeln till att bli en framgångsrik pokerspelare.

River-rundan

River är det femte och sista gemensamma kortet som delas ut i Texas Hold'em-poker. Det delas ut med bildsidan uppåt och alla spelare kan använda det för att skapa bästa möjliga hand. Nu är det sista chansen för spelarna att satsa, och satsningen fungerar exakt på samma sätt som i de tidigare omgångarna.

Vid denna tidpunkt går spelet in i sitt slutskede. Om det fortfarande finns två eller fler spelare kvar i handen efter river är det dags för showdown. Det är nu spelarna avslöjar sina hålkort och spelaren med den högst rankade handen vinner potten.

Det är viktigt att komma ihåg att om alla utom en spelare lägger sig före river, vinner den återstående spelaren automatiskt potten och behöver inte visa sin hand. På samma sätt, om flera spelare fortfarande är med i spelet efter river, och en spelare gör en satsning som ingen annan spelare synar, vinner spelaren som gjorde satsningen potten utan att avslöja sin hand.

River-rundan är ofta den mest spännande delen av spelet, eftersom det är den sista chansen för spelarna att förbättra sina händer och göra ett stort drag. Det är dock viktigt att hålla sig lugn och fokuserad, eftersom det här också är det mest avgörande skedet där bluffar kan synas och misstag kan kosta dig dyrt.

Showdown:

Showdown är den sista fasen i ett pokerspel där spelarna avslöjar sina kort. Detta är ögonblicket då vinnaren bestäms och potten delas ut.

Innan showdown har alla spelare möjlighet att antingen satsa eller lägga sig. Om det bara finns en spelare kvar i slutet av den sista satsningsrundan, är den spelaren vinnaren som standard och behöver inte visa sina kort.

Om det finns flera spelare kvar i slutet av den sista satsningsrundan måste de avslöja sina kort för att avgöra vinnaren. Spelaren med den högst rankade handen vinner potten, medan de andra spelarna måste lägga sina kort.

Vid oavgjort delas potten mellan de vinnande spelarna. Det är viktigt att notera att under showdown måste spelarna avslöja alla sina kort. Alla dolda kort kan betraktas som döda och räknas inte med i spelarens hand.

Överlag är showdown den mest spännande delen av ett pokerspel, eftersom det är ögonblicket då spelarnas öde avgörs. Det är viktigt för spelare att förstå grunderna i pokerhänder och rankning för att öka sina chanser att vinna under showdown.

Satsningsstrukturer

Fast gräns

Spelstruktur med Fixed Limit innebär att det maximala värdet för varje insats och höjning är fast. Till exempel, i ett $1/$2 Fixed Limit-spel är det maximala insats- och höjningsbeloppet $2 under de två första satsningsrundorna och $4 under de två sista satsningsrundorna. Denna struktur är idealisk för nya spelare eftersom den säkerställer att de inte förlorar stora summor pengar i en enda hand.

Ingen gräns

No Limit-satsningsstruktur innebär att spelare får satsa hur många marker som helst som de har framför sig. Denna struktur används ofta i spel med höga insatser och turneringar.

Pottgräns

Pot Limit innebär att det maximala värdet på insatsen eller höjningen ska vara lika med den aktuella storleken på potten. Om potten till exempel är 50 USD är den maximala insatsstorleken också 50 USD. Denna struktur används ibland i Omaha-spel.

Spread Limit

Spread Limit-spelstruktur tillåter en rad olika insats- och höjningsvärden, till exempel $2-$5 eller $5-$10. Denna struktur används ofta i hemmaspel och spel med låga insatser.

Det är viktigt att förstå insatsstrukturen i det spel du spelar eftersom den påverkar din insatsstrategi och summan av pengar du kan potentiellt vinna eller förlora i en hand.

Olika typer av poker

Texas Hold'em

En av de mest populära typerna av poker är Texas Hold'em. Det spelas med två privata kort och fem gemensamma kort som är synliga för alla vid bordet. Målet är att skapa den bästa möjliga femkortshanden med alla kombinationer av de sju tillgängliga korten.

Omaha

Omaha är en annan populär typ av poker. Spelarna får fyra privata kort och fem gemensamma kort delas ut med bildsidan uppåt på bordet. Målet är att skapa den bästa femkortshanden med två av dina egna kort och tre av de gemensamma korten.

Stud med sju kort

I Seven Card Stud får spelarna sju privata kort, tre av dem med bildsidan nedåt och fyra med bildsidan uppåt. Målet är att skapa den bästa femkortshanden med valfri kombination av de sju tillgängliga korten.

Razz

Razz är en lowball-version av Seven Card Stud, där spelarna försöker skapa en så låg hand som möjligt. Handrankingen i Razz skiljer sig från andra typer av poker, vilket gör det till ett unikt och intressant spel att spela.

Fem kort

Five Card Draw är ett enkelt och okomplicerat spel där spelarna får fem privata kort och har möjlighet att byta ut upp till tre av dem mot nya. Målet är att skapa den bästa möjliga handen med fem kort.

Kinesisk poker

Chinese Poker är en unik och spännande variant av poker där spelarna får 13 kort från en standard 52-korts kortlek. Målet är att skapa tre separata pokerhänder, där den undre handen består av fem kort, den mellersta handen av fem kort och den övre handen av tre kort.

Bluffa i poker: Avkodning av konsten att luras

Att bluffa är en viktig del av poker och innebär att man lurar andra spelare i syfte att få dem att lägga ned sin hand. Denna teknik kräver dock noggrant övervägande och en god förståelse för spelet. Att bluffa handlar inte bara om att ta en chans - det handlar om att veta när man ska bluffa och när man ska lägga sig.

En effektiv strategi för att bluffa är att använda ett starkt och självsäkert kroppsspråk för att lura motståndarna att tro att du har en vinnande hand. Det innebär att du måste vara uppmärksam på din hållning, dina ansiktsuttryck och din ton i rösten. Dessutom är det viktigt att ha en tydlig förståelse för handens odds och situationen vid bordet innan man bestämmer sig för att bluffa.

Det är viktigt att notera att det inte alltid är rätt att bluffa. En dåligt genomförd bluff kan leda till betydande förluster och kan till och med förstöra ditt rykte bland andra spelare. Därför är det viktigt att bluffa endast när du har en god anledning att tro att dina motståndare kommer att lägga sig och att risken för att förlora är minimal.

 • Viktiga lärdomar:
 • Att bluffa är en viktig del av pokerspelandet
 • En bra bluff kräver noggrant övervägande och en förståelse för spelet
 • Effektiv bluffning innebär att man använder ett starkt kroppsspråk, men bara när vissa villkor är uppfyllda
 • Bluffar kan leda till betydande förluster om de utförs dåligt

Att läsa dina motståndare

För att vara framgångsrik i poker måste du ha en bra förståelse för dina motståndare. Det är viktigt att noggrant observera deras handlingar och kroppsspråk för att analysera deras beteende. Du kan få information om dina motståndare genom att observera deras ansiktsuttryck, handgester, tonfall och hur de staplar sina marker.

Ansiktsuttryck: En spelares ansikte kan ofta vara en indikator på deras känslor. En rynkad panna eller sammanbiten käke kan skicka en signal om att de inte är säkra på sin hand. Å andra sidan kan ett avslappnat uttryck tyda på självförtroende.

Handgester: Spelare kan omedvetet avslöja sina känslor genom sina handgester. Om en spelare till exempel börjar röra på sina marker kan det tyda på nervositet.

Tonfall i rösten: En förändring i en spelares tonläge kan också indikera en förändring i deras känslor. Om en spelare plötsligt talar i en mjukare ton kan det vara ett tecken på att de bluffar.

Stapling av chips: Hur en spelare staplar sina marker kan också ge information om dennes färdigheter och erfarenhet. Erfarna spelare tenderar att ha snygga och organiserade stackar, medan oerfarna spelare kan ha stökigare stackar.

Genom att vara uppmärksam på dessa detaljer kan du få värdefull information om dina motståndares hand och spela därefter för att öka dina chanser att vinna.

Hantering av bankrulle i poker

Vad är Bankroll Management?

Bankrullehantering är en avgörande aspekt av att spela poker. Det handlar om att hantera dina pengar på ett sätt som säkerställer att du har tillräckligt för att spela, och att du kan klara förluster och ändå ha tillräckligt för att spela fler händer.

Varför är det viktigt att hantera sin bankrulle??

Bra bankrullehantering är avgörande för att bli en framgångsrik pokerspelare. Utan den löper spelare risken att förlora alla sina pengar, eller att ständigt behöva göra nya insättningar för att fortsätta spela.

Hur du hanterar din bankrulle

Nyckeln till bra bankrullehantering är att aldrig riskera mer än en liten procentandel av din totala bankrulle på en given hand. Även om det kan vara frestande att gå all-in med en stark hand, är det viktigt att komma ihåg att även de bästa händerna kan förlora.

En allmän tumregel är att inte riskera mer än 5-10 % av din bankrulle per hand. Detta innebär att om du har 1 000 USD i din bankrulle bör du inte riskera mer än 50-100 USD per hand.

Dessutom är det viktigt att ha en fastställd budget och hålla sig till den. Bestäm hur mycket pengar du har råd att förlora och överskrid aldrig det beloppet.

Fördelarna med bra bankrullehantering

Bra bankroll management säkerställer inte bara att du har tillräckligt med pengar för att spela, utan det minskar också stress och ångest i samband med att förlora pengar. När du inte ständigt oroar dig för att bli pank kan du fokusera på att spela dina bästa händer och fatta strategiska beslut. Det gör också att du kan återhämta dig från förluster och fortsätta spela, snarare än att behöva ta en paus eller göra nya insättningar.

Poker på nätet

Inledning

Onlinepoker är den digitala versionen av det traditionella kortspelet som har tagit världen med storm. Istället för att sitta vid ett fysiskt bord med andra spelare spelar du mot dem över internet. Eftersom internet och teknik har gjort enorma framsteg under åren har onlinepoker bara blivit mer populärt.

Hur man spelar onlinepoker

Till Spela poker online, Du måste välja en webbplats eller plattform att spela på. När du har valt en webbplats kan du antingen ladda ner programvaran till din dator eller spela via en webbläsare. När du har skapat ditt konto och satt in pengar kan du gå till ett bord och börja spela.

Fördelar och nackdelar

Onlinepoker har många fördelar jämfört med traditionell poker, t.ex. möjligheten att spela från ditt eget hem och möjligheten att spela när som helst. Men den har också nackdelar, t.ex. avsaknaden av fysisk interaktion med andra spelare och risken för fusk. Det är viktigt att väga dessa för- och nackdelar mot varandra innan du bestämmer dig för att spela onlinepoker.

Tips för poker på nätet

 • Börja med låga insatser: Det är viktigt att börja med låga insatser för att få en känsla för spelet och undvika att förlora för mycket pengar.
 • Var uppmärksam på dina motståndare: Titta på dina motståndares beteende och satsningsmönster för att få insikt i deras hand.
 • Spela inte för många händer: Undvik frestelsen att spela varje hand och var selektiv med vilka du väljer att spela.
 • Hantera din bankrulle: Sätta Ha en budget och spela bara med pengar som du har råd att förlora.
 • Ta pauser: Låt inte nätpokern ta över ditt liv. Ta pauser och gå ifrån spelet när du behöver det.

Etikett vid poker

Poker är ett skicklighets- och strategispel, men det är också ett spel som kräver god etikett. Korrekt etikett är viktigt för ett rättvist och trevligt spel för alla inblandade spelare. Här är några grundläggande regler för pokeretikett:

 • Visa alltid respekt för andra spelare. Undvik trashtalk eller oförskämda kommentarer.
 • Var uppmärksam: Var uppmärksam på spelet hela tiden. Undvik distraktioner som telefoner, TV eller andra aktiviteter som inte är relaterade till spelet.
 • Ta inte för lång tid på dig: Ta rimlig tid på dig att fatta beslut. Att ta för lång tid på sig kan göra spelet långsammare och frustrera andra spelare.
 • Avslöja inte dina kort: Visa inte dina kort för andra spelare innan spelet är över. Håll korten dolda och visa dem först i slutet av handen.
 • Var ärlig: Var alltid ärlig när du spelar poker. Fuska inte och förvräng inte din hand.

Om du följer dessa enkla etikettregler kan spelet bli roligare för alla inblandade. Kom ihåg att poker inte bara handlar om att vinna, det handlar också om att ha kul och spela respektfullt med andra spelare.