Allt du behöver veta: När är sportspel lagligt i Ohio?

Ända sedan USA: s högsta domstol upphävde det federala förbudet mot sportspel 2018, många stater har legaliserat och lanserat sina egna program, lockat till sig miljarder dollar i satsningar och genererat betydande intäktsströmmar. Ohio har dock ännu inte anslutit sig till denna trend, vilket gör att dess medborgare ifrågasätter när de kommer att kunna placera en laglig satsning på sina favoritsportlag.

För närvarande är Ohio en av de få stater som inte har antagit någon lagstiftning relaterad till sportspel, vilket gör att dess invånare måste satsa på olagliga offshore-webbplatser eller resa till närliggande stater där det är lagligt, till exempel West Virginia och Pennsylvania.

Många lagstiftare i Ohio stöder legaliseringen av sportspel, men frågan har mötts av motstånd från vissa politiska och religiösa grupper. Dessutom har Covid-19-pandemin flyttat delstatens fokus från spellagstiftning till folkhälsa och ekonomiska återhämtningsinsatser, vilket försenar det potentiella antagandet av något lagförslag relaterat till sportspel.

Trots dessa utmaningar finns det fortfarande hopp om att Ohio kommer att legalisera sportspel inom en snar framtid. Eftersom grannstaterna fortsätter att generera intäkter från legaliserad sportsbetting kommer trycket på Ohio att följa efter sannolikt att fortsätta växa.

Nuvarande status för sportspel i Ohio

Ansträngningar för legalisering

Lagstiftare i Ohio har övervägt att legalisera sportspel i flera år nu. 2020 lades två lagförslag fram i delstatens lagstiftande församling som skulle ha legaliserat sportspel. Ett lagförslag skulle ha tillåtit sportspel via delstatens kasinon och racinos, medan det andra skulle ha tillåtit onlinespel via mobilappar LeoVegas.

Inget av lagförslagen gick dock till omröstning före slutet av 2020 års lagstiftningssession. Detta innebär att Ohio för närvarande är en av de få stater som ännu inte har legaliserat sportspel.

Effekterna av covid-19

Covid-19-pandemin har haft en betydande inverkan på ekonomin i Ohio, liksom i resten av landet. Staten har drabbats av budgetunderskott och ekonomisk osäkerhet eftersom företag har tvingats stänga och många arbetstagare har permitterats eller fått ledigt.

Detta har fått vissa lagstiftare att se sportspel som en potentiell inkomstkälla för staten. Men med tanke på att pandemin fortfarande pågår och många företag kämpar för att hålla sig flytande, återstår det att se om sportspel kommer att prioriteras av lagstiftarna inom en snar framtid.

Potential för framtida legalisering

Trots bristen på framsteg 2020 finns det fortfarande optimism bland anhängare av sportspel att Ohio så småningom kommer att legalisera praxis.

Många grannstater, inklusive Pennsylvania och Michigan, har redan legaliserat sportspel, vilket kan sätta press på lagstiftarna i Ohio att följa efter. Dessutom, med den potentiella intäktsström som sportspel kan ge, är det möjligt att lagstiftarna kommer att vidta åtgärder under de kommande åren för att legalisera praxis i Ohio.

Ohio och Högsta domstolens beslut

Ohio är en av många stater som ivrigt har väntat på att se om Högsta domstolen skulle upphäva det federala förbudet mot sportspel. Den 14 maj 2018 tog den väntan slut när Högsta domstolen fattade ett avgörande beslut om att tillåta delstater att legalisera vadslagning på sport genom att upphäva Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) från 1992.

Ohios guvernör, Mike DeWine, har indikerat att han är öppen för att legalisera sportsbetting i delstaten, men han inser att det kommer att krävas en noggrant utformad lagstiftning. Lagstiftarna i Ohio har brottats med frågan om sportsbetting ända sedan Högsta domstolens beslut kom. De måste besluta hur de ska reglera och beskatta branschen på ett sätt som balanserar statens intressen med sportligornas och operatörernas intressen.

Flera lagförslag har lagts fram i Ohios lagstiftande församling som skulle legalisera sportspel i delstaten. Dessa lagförslag beskriver olika tillvägagångssätt för reglering och beskattning. Vissa skulle tillåta sportspel endast på licensierade kasinon, medan andra skulle tillåta det på andra platser också. Det finns också en debatt om huruvida man ska tillåta online vadslagning på sport och om man ska ge sportligorna en del av vinsten.

En sak är klar: Ohio är redo att bli en stor aktör inom sportbettingindustrin. Staten är hem för flera stora idrottslag, inklusive Cleveland Cavaliers, Cincinnati Bengals och Cleveland Browns. Ohioanerna är passionerade för sina sporter, och legalisering av sportspel skulle ge dem ett nytt sätt att engagera sig i sina favoritlag och idrottare.

Varför förseningen i legalisering av sportspel?

Legaliseringen av sportsbetting i Ohio har varit ett debattämne i flera år nu. Medan vissa stater har tagit ett proaktivt tillvägagångssätt för att legalisera och reglera sportspel, har Ohio varit långsam att agera.

En anledning till förseningen i legaliseringen av sportspel i Ohio är den komplexa lagstiftningsprocessen. Delstaten har en tvåkammarlagstiftning, vilket innebär att både representanthuset och senaten måste anta lagstiftningen. Detta kan vara en lång och mödosam process, särskilt när det finns olika åsikter i frågan.

En annan anledning till förseningen är motståndet från vissa Segment av befolkningen, såsom religiösa och konservativa grupper, som anser att spel är moraliskt fel. Dessa grupper har varit högljudda motståndare till legaliseringen av sportspel, vilket har gjort det svårare för lagstiftare att driva igenom lagstiftningen.

Dessutom har coronaviruspandemin också bidragit till förseningen av legaliseringen av sportspel i Ohio. Pandemin har tvingat lagstiftarna att fokusera på mer brådskande frågor, såsom folkhälsa och ekonomisk återhämtning, vilket har lett till att lagstiftningen om sportspel har hamnat på efterkälken.

Trots dessa utmaningar finns det fortfarande hopp om att sportspel så småningom kommer att legaliseras i Ohio. Lagstiftare och intressenter arbetar för att hitta en gemensam grund och anta lagstiftning som kommer att gynna staten och dess invånare när det gäller intäktsgenerering och skapande av arbetstillfällen.

Vilka är fördelarna med sportspel i Ohio?

Sportsbetting i Ohio kommer att ha flera fördelar för staten och dess befolkning. En av de mest En betydande fördel med sportbetting är de intäkter som det kan generera för staten. Legalisering av sportspel kan skapa möjligheter för jobbtillväxt och locka företag till delstaten, vilket leder till ökade skatteintäkter.

En annan fördel med sportbetting är att det kan bidra till att stävja olagligt spelande. Legalisering av sportspel kommer att göra det möjligt för staten att reglera branschen, tillhandahålla konsumentskydd och erbjuda stöd till personer som hanterar spelberoende.

Sportsbetting kan också skapa en mer engagerande och spännande upplevelse för sportfans. Det kan uppmuntra tittare och öka intresset för sportevenemang, vilket resulterar i större vinster för idrottslag och ligor. Det kan också ge en möjlighet till samhällsengagemang och främja en känsla av stolthet över samhället.

 • Ökade intäkter för Ohio: Legalisering av sportspel har potential att skapa betydande skatteintäkter för staten, vilket leder till förbättrade tjänster och förmåner för dess invånare.
 • Reglering av branschen: Legalisering kommer att göra det möjligt för staten att reglera branschen och erbjuda resurser till personer med spelproblem eller beroende.
 • Ökat engagemang: Sportsbetting kan skapa en mer engagerande och spännande upplevelse för sportfans och uppmuntra till fler tittare.
 • Möjligheter till jobbtillväxt: Legalisering kan skapa arbetstillfällen i delstaten och locka företag till Ohio.
 • Känsla av gemenskap: Det kan främja en känsla av samhällsengagemang och stolthet.

Utmaningar för att legalisera sportsbetting i Ohio

Trots den växande populariteten för sportsbetting och de potentiella fördelar som en legalisering skulle kunna medföra, finns det flera utmaningar som Ohio står inför när det gäller att göra det lagligt.

 • Politiskt motstånd: Legalisering av sportsbetting är inte ett universellt populärt beslut. Många grupper och individer, inklusive religiösa organisationer och traditionella sportligor, har uttryckt sitt motstånd mot dess legalisering.
 • Komplex lagstiftning: Att skapa lagstiftning som både effektivt hanterar och reglerar sportsbettingindustrin, samtidigt som den säkerställer rättvisa och säkra möjligheter för konsumenterna, är en utmanande uppgift som kräver noggrant övervägande och planering.
 • Komplikationer med stamkasinon: Ohio har stamkasinon som drivs enligt Indian Gaming Regulatory Act. Innan sportsbetting legaliseras i Ohio måste avtal ingås med dessa stammar om i vilken omfattning och på vilket sätt sportsbetting ska tillåtas.
 • Budgetunderskott: Ohio har drabbats av budgetunderskott, och delstatsregeringen kan ha svårt att hitta tillräckligt med finansieringskällor för att finansiera kostnaderna för att skapa och upprätthålla spelregleringar.

Även om dessa utmaningar kan göra det svårt för Ohio att legalisera sportspel, har andra stater framgångsrikt implementerat sina egna sportspelindustrier trots att de står inför liknande hinder. Med noggrann planering och debatt kan Ohio också ansluta sig till den växande trenden av stater som har legaliserat sportspel.

Hur Ohio jämför sig med andra stater när det gäller att legalisera sportspel

Ohio är en av många delstater som har övervägt att legalisera sportsbetting under de senaste åren. Medan vissa stater redan har tagit steget och legaliserat sportspel, Ohio har varit långsammare att agera.

För närvarande finns det 25 stater som har legaliserat sportspel i någon form. Vissa stater, som New Jersey och Pennsylvania, har helt legaliserat sportspel och tillåter både personliga spel och onlinespel. Andra stater, som Montana och New Hampshire, har legaliserat sportspel men tillåter endast personliga satsningar.

Ohio har ännu inte antagit någon lagstiftning som legaliserar sportsbetting. Lagstiftare i staten har dock diskuterat frågan och har infört flera lagförslag under de senaste åren. Ett lagförslag som infördes 2021 skulle göra det möjligt för Ohio Lottery att övervaka sportbettingverksamheten i staten.

Om Ohio legaliserar sportspel kommer det att gå med i ett växande antal stater som har omfamnat branschen. Eftersom grannstater som Michigan och Indiana redan tillåter sportspel, reser många invånare i Ohio ut ur staten för att placera sina satsningar. Legalisering av sportsbetting i Ohio skulle inte bara ge staten ytterligare intäkter utan också göra det möjligt för invånarna att spela nära hemmet.

Eftersom lagstiftarna i Ohio fortsätter att debattera frågan återstår det att se när (eller om) sportspel kommer att bli lagliga i delstaten. Invånarna i Ohio kan dock se till erfarenheterna från andra stater som ett exempel på vad som kan vara möjligt om sportspel så småningom legaliseras.

Möjliga regler för sportspel i Ohio

Legaliseringen av sportspel är ett hett ämne i Ohio, och flera regler övervägs för att säkerställa säkerheten och rättvisan i praxis.

 • Krav för licensiering: Det är troligt att Ohio kommer att kräva att alla sportspeloperatörer får en licens från staten och uppfyller vissa kriterier, till exempel ett minimiålderskrav för spelare.
 • Beskattning: Ohio kan införa en skatt på intäkter från sportspel för att generera intäkter till staten.
 • Restriktioner för reklam: Vissa restriktioner för reklam kan införas för att förhindra aggressiv marknadsföring och skydda sårbara individer, såsom minderåriga och personer med problematiska spelvanor.
 • Åtgärder för konsumentskydd: Ohio kan genomföra olika konsumentskyddsåtgärder för att säkerställa spelarnas säkerhet och trygghet, till exempel inrättandet av ett självuteslutningsprogram för personer med spelberoende.
 • Delning av uppgifter: Operatörer kan vara skyldiga att dela data med statliga tjänstemän för att förhindra bedrägeri och penningtvätt.
 • Tillåtna typer av spel: Ohio kan begränsa de typer av satsningar som kan placeras för att säkerställa att praxis inte utnyttjas eller används för olagliga ändamål.

Även om dessa regler ännu inte är skrivna i sten, övervägs de för att säkerställa att sportspel kan legaliseras på ett säkert och effektivt sätt i Ohio.

Hur kommer Ohio-bor att kunna placera satsningar på sport?

När sportspel har legaliserats i Ohio kommer invånarna att kunna placera spel genom licensierade sportböcker. Dessa sportböcker kan finnas på fysiska platser, såsom kasinon och travbanor, eller via onlineplattformar.

För att kunna placera spel via en onlineplattform måste Ohio-bor skapa ett konto och verifiera sin ålder och identitet. De kommer också att behöva sätta in pengar på sitt konto innan de kan placera spel.

Många sportböcker erbjuder en mängd olika vadslagningsalternativ, inklusive poängspridningsspel, moneyline-spel och över / under-spel. Spelare kan också placera spel på enskilda spelares prestationer, lagets totala vinster och andra förslagsspel.

Ohio kan också överväga att erbjuda mobila sportbettingalternativ, vilket skulle göra det möjligt för spelare att placera satsningar via sina smartphones eller surfplattor var som helst inom staten.

Det är dock viktigt att notera att ansvarsfullt spelande alltid bör prioriteras. Sportspelare bör sätta gränser för sin vadslagning och budgetera sina medel i enlighet därmed för att undvika de negativa konsekvenserna av problemspelande.

Sporter som är tillgängliga för vadslagning i Ohio

Ohio är på väg att legalisera sportspel, och det är viktigt att förstå vilka sporter som kommer att vara tillgängliga för vadslagning i staten. Det förväntas att ett brett utbud av sporter kommer att vara tillgängligt för vadslagning, inklusive:

 • Fotboll (NFL, college och high school)
 • Basket (NBA och college)
 • Baseboll (MLB och college)
 • Hockey (NHL)
 • Fotboll (MLS och internationell)
 • Tennis (ATP och WTA)
 • Golf (PGA och LPGA)

Förutom dessa stora sporter är det möjligt att andra sporter som mixed martial arts (MMA), boxning och esport också kan vara tillgängliga för vadslagning. Det kommer i slutändan att vara upp till Ohio Casino Control Commission att bestämma vilka sporter som ska erbjudas.

Det är viktigt att notera att vadslagning på gymnasiesport kanske inte är lagligt i Ohio. Ohio High School Athletic Association har redan utfärdat ett uttalande som motsätter sig sportspel på gymnasieevenemang.

Sammantaget kan sportentusiaster i Ohio förvänta sig att ha en mängd olika sporter tillgängliga för laglig vadslagning inom en snar framtid. Som alltid är det viktigt att spela ansvarsfullt och inom ramen för dina tillgångar.

Vem kommer att reglera sportspel i Ohio?

Eftersom Ohio väntar på legaliseringen av sportspel blir frågan om vem som kommer att reglera det relevant. Enligt den föreslagna lagstiftningen kommer Ohio Casino Control Commission att vara det tillsynsorgan som ansvarar för licensiering och reglering av sportspelaktiviteter i staten. Detta innebär att alla operatörer måste få en licens från kommissionen innan de erbjuder sportspelstjänster till Ohio.

Ohio Casino Control Commission är inte en ny enhet utan en etablerad myndighet i Ohio som för närvarande reglerar kasinospelaktiviteter. De har varit ansvariga för att reglera kasinoverksamhet sedan 2011 och har framgångsrikt övervakat utvecklingen av en blomstrande landbaserad kasinobransch i Ohio. Därför betraktas de allmänt som ett kompetent och erfaret tillsynsorgan som är väl placerat för att ta på sig det ytterligare mandatet att reglera sportbettingverksamhet.

På grund av sin erfarenhet av att reglera kasinospelaktiviteter är Ohio Casino Control Commission bekant med frågor om problemspelande och har upprättat protokoll för att hantera beroende. De förväntas införliva liknande protokoll i sin reglering av sportsbettingverksamhet. Detta kommer sannolikt att innebära ett nära samarbete med Ohios Department of Mental Health and Addiction Services, som kommer att tillhandahålla stöd och behandling för problemspelare i delstaten.

Sammantaget är Ohio Casino Control Commission det lämpliga tillsynsorganet för sportspel aktiviteter i Ohio. Deras erfarenhet av reglering av kasinospel, i kombination med deras medvetenhet om problemspelande, positionerar dem som en kompetent myndighet som kan balansera operatörernas och konsumenternas intressen samtidigt som man säkerställer rättvisa spel och spelbranschens integritet.

Skattekonsekvenser av legalisering av sportsbetting i Ohio

Legaliseringen av sportspel i Ohio kommer att få betydande skattekonsekvenser för staten och dess invånare.

Staten kommer sannolikt att generera en betydande mängd intäkter genom skatter på sportspel. Dessa intäkter kan användas för att finansiera olika program och initiativ, inklusive utbildning, hälso- och sjukvård och allmän säkerhet.

Vissa experter tror dock att de skatteintäkter som genereras från sportspel kanske inte är så höga som förväntat. Detta beror på att sportspel är en verksamhet med låga marginaler, och staten kan behöva sätta höga skatter för att kompensera för de låga marginalerna.

En annan fråga med beskattningen av sportspel är potentialen för individer att undvika skatter genom att satsa olagligt eller använda offshore-sportböcker. Staten kommer att behöva genomföra effektiva åtgärder för att säkerställa att alla sportvadslagningsaktiviteter beskattas och regleras korrekt.

Sammantaget är beskattningen av sportspel i Ohio en viktig fråga som måste övervägas noggrant. Staten kommer att behöva balansera behovet av intäkter med behovet av att skapa en rättvis och reglerad marknad som säkerställer att alla sportspel beskattas och övervakas korrekt.

Vart kommer intäkterna från sportspel att gå??

När Ohio närmar sig legalisering av sportspel undrar många var intäkterna från denna bransch kommer att gå. Även om detaljerna ännu inte har fastställts är det troligt att majoriteten av intäkterna kommer att fördelas på några nyckelområden.

 • Utbildningsprogram: Det är möjligt att en del av intäkterna från sportbetting kommer att användas för att finansiera utbildningsprogram i Ohio. Detta kan inkludera allt från stipendier till program efter skolan.
 • Vägar och infrastruktur: Ett annat område som kan dra nytta av intäkter från sportspel är delstatens vägar och infrastruktur. Eftersom Ohio står inför ett betydande budgetunderskott under de kommande åren kan denna ytterligare finansiering vara avgörande för att upprätthålla och förbättra statens infrastruktur.
 • Behandling för problemspelande: En potentiell användning av sportbettingintäkter är att finansiera behandlingsprogram för dem som kämpar med problemspelande. Detta skulle inte bara hjälpa dem som är drabbade av spelberoende, utan kan också bidra till att avstigmatisera problemet.

Naturligtvis är detta bara några potentiella användningsområden för de intäkter som genereras av sportspel i Ohio. Det kommer i slutändan att vara upp till lagstiftarna att avgöra hur denna finansiering ska fördelas, men det råder ingen tvekan om att det kan få en betydande inverkan på statens ekonomi och infrastruktur.

Hur kommer legaliserad sportbetting att påverka Ohios ekonomi??

Effekten av legaliserad sportbetting i Ohio kan ha en betydande ekonomisk effekt på staten. En av de mest betydande effekterna kan vara en ökning av skatteintäkterna för staten. Eftersom sportspel är en populär aktivitet för många individer kan potentialen för skatteintäkter vara ganska betydande.

En annan potentiell fördel kan vara en ökning av turismen och skapandet av nya arbetstillfällen. Om sportspel legaliseras i Ohio kommer det att locka individer från grannstaterna, som kan vara intresserade av att delta i lagliga sportspelaktiviteter. Detta kan leda till en ökning av turismen, vilket i sin tur kan leda till jobbskapande och ekonomisk tillväxt för staten.

Det finns dock också potentiella nackdelar med legalisering sportspel i Ohio. Den största farhågan är risken för problemspelande, vilket kan leda till ökad brottslighet och sociala problem. Dessutom finns det farhågor om effekterna av sportspel på amatör- och ungdomsidrott, som potentiellt kan påverkas negativt av legaliseringen av sportspel.

Som sådan finns det många faktorer att tänka på när det gäller att legalisera sportspel i Ohio. Även om det kan ha betydande ekonomiska fördelar finns det också potentiella nackdelar som måste beaktas. I slutändan kommer beslutet om huruvida sportspel ska legaliseras i Ohio att bero på ett brett spektrum av faktorer, inklusive lagstiftarnas åsikter, den allmänna opinionen och de potentiella ekonomiska och sociala effekterna av legalisering.

Hur kommer legaliserad sportbetting att påverka professionell sport i Ohio??

Med legaliseringen av sportspel i Ohio kommer professionella sporter som fotboll, basket och baseboll sannolikt att se en betydande ökning av fansens engagemang. Fans som tidigare bara tittade på matcher för nöjes skull kan nu ha ett ekonomiskt intresse av utgången av matcherna, vilket kan driva upp tittarsiffrorna och närvaron. Detta ökade intresse kan också leda till högre biljettförsäljning och merchandise-intäkter för professionella idrottslag i Ohio.

Men det finns också farhågor om de potentiella negativa effekterna av legaliserad sportbetting på professionell idrott. Vissa oroar sig för att det ökade fokuset på vadslagning kan leda till anklagelser om uppgjorda matcher eller andra typer av korruption inom branschen. Andra oroar sig för att spelare, tränare och funktionärer kan bli alltför upptagna av odds och resultat istället för att fokusera på själva spelet.

Trots dessa farhågor har många sportligor och lag redan tagit till sig de potentiella fördelarna med legaliserad sportbetting. Vissa ligor, som NBA och MLB, har till och med ingått partnerskap med sportboksföretag för att dela data och erbjuda spelalternativ till fansen. Eftersom sportbetting blir mer vanligt och allmänt accepterat är det troligt att professionell sport i Ohio kommer att fortsätta att hitta sätt att anpassa sig och trivas i detta nya landskap.

 • Ökat engagemang från fans: Sportsbetting kan öka tittarsiffrorna och närvaron för professionella idrottslag i Ohio.
 • Potential för negativa effekter: Farhågor om uppgjorda matcher och upptagenhet av odds kan uppstå.
 • Potentiella fördelar: Vissa ligor och lag har tagit till sig de potentiella fördelarna med legaliserad sportbetting.

Vilka är de potentiella nackdelarna med att legalisera sportsbetting i Ohio??

Även om legaliseringen av sportsbetting i Ohio kan tyckas vara ett positivt steg finns det några potentiella nackdelar som bör beaktas.

 • Ökning av problemspelande: Att göra sportsbetting lagligt kan leda till en ökning av problemspelande. Detta kan få negativa konsekvenser för individer och deras familjer, såväl som för samhället som helhet.
 • Potential för korruption: Legalisering av sportspel kan öka risken för korruption, eftersom det kan vara frestande för spelare, tränare och till och med funktionärer att satsa pengar på matcher där de är inblandade.
 • Sociala problem: Legalisering av sportspel kan leda till en ökning av sociala problem, såsom brottslighet och missbruk. Detta kan vara särskilt sant i områden där sportspel är vanligt förekommande eller där det finns ett stort antal sårbara individer.
 • Frågor om reglering: Det kan finnas utmaningar med att reglera sportvadslagning på ett effektivt och rättvist sätt. Detta kan leda till problem med öppenhet, rättvisa och förebyggande av bedrägerier.
 • Finansiella problem: Kostnaderna för att reglera sportspel kan vara höga. Detta kan få negativa ekonomiska konsekvenser för delstaten Ohio, liksom för individer som väljer att delta i sportspel.

Det är viktigt att noggrant överväga dessa potentiella nackdelar innan man fattar ett beslut om huruvida man ska legalisera sportspel i Ohio eller inte. Även om det kan finnas potentiella fördelar med att göra det är det viktigt att se till att riskerna förstås och hanteras fullt ut.

Vad kan Ohio-bor göra för att stödja legalisering av sportsbetting?

Om du är en Ohioan som är intresserad av att legalisera sportspel, det finns flera åtgärder du kan vidta för att stödja saken.

 • Kontakta dina lagstiftare: Att skriva brev, skicka e-post eller ringa telefonsamtal till din delstats lagstiftare är ett sätt att visa ditt stöd. Låt dem veta att du tror att legalisering av sportspel kommer att hjälpa till att få in intäkter och öka statens ekonomi.
 • Gå med i en intressegrupp för sportspel: Det finns flera grupper som förespråkar legalisering av sportsbetting i Ohio. Genom att gå med i en kan du hjälpa till att öka medvetenheten och stödet för orsaken. Några populära grupper är American Gaming Association och National Council of Legislators from Gaming States.
 • Delta i offentliga utfrågningar: När offentliga utfrågningar hålls om lagstiftning om sportsbetting kan det ha en inverkan att delta och uttala sig till stöd för legalisering. Din röst kan hjälpa till att svänga lagstiftare och skapa ett positivt resultat för orsaken.
 • Sprid medvetenhet: Hjälp till att sprida medvetenhet om fördelarna med att legalisera sportspel i Ohio genom att dela information med vänner, familj och på sociala medier. Detta kan hjälpa till att generera stöd och uppmärksamma frågan.

Genom att vidta dessa åtgärder kan Ohioans hjälpa till att stödja legaliseringen av sportspel och potentiellt se de fördelar som följer med det.